Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie: Firmy obawiają się o bezpieczeństwo środowisk cloud

Jak wynika z badania - 2011 State of Cloud Survey - opublikowanego przez firmę Symantec, przedsiębiorstwa i instytucje mają mieszane uczucia związane z bezpieczeństwem przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej. Większość ankietowanych organizacji kwestię bezpieczeństwa wskazuje zarówno jako główną obawę, jak i cel przechodzenia na "cloud computing".


Badanie firmy Symantec  ujawniło również, że działy IT nie są odpowiednio przygotowane na przetwarzanie w chmurze - niemal połowa respondentów stwierdziła, że ich personel IT nie jest jeszcze na to gotowy.

Badanie „State of Cloud Survey" koncentrowało się na różnych formach przetwarzania chmurowego. Obejmowało m.in. publiczne i prywatne chmury, w tym oprogramowanie dostarczane jako usługa (SaaS), infrastrukturę hybrydową, platformę w formie usługi (PaaS), a także publiczną i prywatną infrastrukturę.

Przeprowadzona ankieta ukazuje sprzeczności dotyczące bezpieczeństwa, jakie występują wśród organizacji. Z jednej strony jest ono wskazywane jako najważniejszy cel, a z drugiej jako największa obawa związana z przejściem do chmury. Osiemdziesiąt siedem procent ankietowanych jest przekonanych, że przejście na „cloud computing" nie pogorszy bezpieczeństwa, a może je wręcz poprawić. Jednak największą obawę stanowi kwestia samego zapewnienia bezpieczeństwa środowiska chmurowego. Wskazane w badaniu potencjalne zagrożenia obejmują miedzy innymi: złośliwe oprogramowanie, kradzież danych przez hakerów, a także utratę poufnych informacji.

"Wnioski z ankiety potwierdzają, że jedną z głównych obaw związanych z przejściem do chmury jest bezpieczeństwo. Aby rozwiązania chmurowe były godne zaufania, działy IT muszą podjąć działania, dzięki którym będą miały taki sam wgląd i kontrolę nad danymi i aplikacjami niezależnie od tego, czy znajdują się one w chmurze, czy też są utrzymywane w lokalnej infrastrukturze" - mówi Francis deSouza, prezes grupy Enterprise Products and Services, Symantec.
 
Wiele firm i instytucji - niemal połowa badanych - deklaruje brak gotowości na wdrożenie rozwiązań chmurowych. Mniejszy procent ankietowanych (pomiędzy 15 a 18 procent) ocenia, że ich personel IT jest bardzo dobrze przygotowany na krok w stronę przetwarzania chmurowego.

Brak gotowości częściowo wynika z braku doświadczenia - zaledwie 25 procent zespołów IT miało jakąkolwiek styczność z przetwarzaniem w chmurze. W związku z tym większość organizacji sięga obecnie po pomoc z zewnątrz. W przypadku wdrożeń obejmujących infrastrukturę hybrydową lub rozwiązania typu „platforma jako usługa" (platform-as-a-service), mniej więcej trzy na czterech ankietowanych przyznaje się, że sięga po pomoc resellerów typu VAR, niezależnych konsultantów, integratorów systemów lub wyspecjalizowane usługi oferowane przez dostawców rozwiązań.
 
Wiele organizacji dyskutuje na temat przejścia do chmury - pomiędzy 75 a 81 procent ankietowanych przynajmniej rozmawia o różnych formach tego podejścia. Ponadto badanie wykazało, że zainteresowanie usługami chmurowymi jest bardzo wysokie. Siedemdziesiąt trzy procent ankietowanych korzysta już lub jest w trakcie wdrażania wybranych usług chmurowych, przy czym na czoło wysuwają się usługi związane z bezpieczeństwem. Główne rodzaje usług chmurowych, po które sięgają firmy, to poczta elektroniczna (zarządzanie lub bezpieczeństwo), zarządzanie bezpieczeństwem, a także usługi zapewniające ochronę sieci web i komunikatorów.

Niewiele jest jednak organizacji, które dokonałyby pełnej migracji do rozwiązań chmurowych. Mniej niż 20 procent potwierdziło, że zakończyło wdrożenia w każdym z głównych obszarów objętych badaniem. Mniej więcej jedna organizacja na cztery jest obecnie w fazie wdrożenia. Około dwóch trzecich wciąż jest na etapie wczesnych rozmów, testów lub w ogóle nie rozważa przejścia do chmury.

Badanie firmy Symantec pokazuje, że organizacje, które wdrożyły technologie chmurowe, nie uzyskują oczekiwanych efektów i korzyści. Osiemdziesiąt osiem procent oczekiwało, że chmura poprawi elastyczność zaplecza IT, ale tylko 47 procent potwierdza, że ten efekt udało się uzyskać. Wyniki okazały się także gorsze od oczekiwanych w takich obszarach jak przywracanie sprawności po awarii, efektywność, niższe koszty operacyjne i lepszy poziom bezpieczeństwa.

Zalecenia
Przyjmij aktywną postawę we wdrażaniu technologii przetwarzania w chmurze. Zbyt wiele organizacji IT wykazuje obecnie powolne, metodyczne, zachowawcze podejście do „cloud computing". Liderzy IT powinni utrzymać kontrolę nad ważnymi aspektami, takimi jak bezpieczeństwo, dostępność i koszty. Będzie to trudne, o ile personel nie zostanie odpowiednio przeszkolony i przygotowany.
Podziel dane i aplikacje na warstwy. Nie wszystkie informacje i aplikacje są równie ważne. Przeprowadź analizę i umieść dane oraz aplikacje w odpowiednich warstwach, aby określić, które z nich mogą być bez ryzyka przeniesione do chmury.
Oceń ryzyko i ustal odpowiednie zasady. Zadbaj o to, aby informacje o szczególnym znaczeniu były dostępne wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników i nie opuszczały firmy. Sprawdź również, czy dostawcy usług chmurowych są w stanie sprostać wymogom odnośnie zgodności z przepisami prawa. Przeprowadź też ocenę potencjalnych dostawców usług chmurowych pod kątem kwestii operacyjnych, takich jak wysoka dostępność i mechanizmy przywracania sprawności po awarii.
Zacznij teraz. Przetwarzanie w chmurze nie wymaga podejścia zerojedynkowego: wszystko albo nic. Wykorzystanie usług chmurowych to łatwy, pierwszy krok w stronę „cloud computing". Choć przygotowanie do przeniesienia najważniejszych dla firmy aplikacji może wymagać czasu, to od prostszych programów i usług można rozpocząć natychmiast.

Źródło: Symantec
Skomentuj na forum