Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware i Cisco współpracują w ramach rozwiązań cloud

Firmy VMware i Cisco zaprezentowały nowe, innowacyjne technologie i udoskonalenia zintegrowanych rozwiązań w zakresie wirtualizacji, które ułatwiają klientom szybsze przejście na infrastrukturę typu cloud.


W wyniku trwającego już ponad cztery lata sojuszu strategicznego i współpracy w zakresie opracowywania nowych produktów firmy, razem ze swoimi partnerami branżowymi, zaprezentowały przełomowe rozwiązanie w zakresie wirtualizacji sieci, które rozszerzy zakres mobilności maszyn wirtualnych w ramach wielu centrów przetwarzania danych i środowisk typu cloud. Firmy poinformowały również o udoskonaleniu wielu rozwiązań w zakresie wirtualizacji komputerów i infrastruktury typu cloud, opracowanych z myślą o wyższym poziomie skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności.

VXLAN: przełom w dziedzinie wirtualizacji sieci

• Wirtualna rozszerzalna sieć lokalna VXLAN (ang. Virtual Extensible Local Area Network) to kolejny krok w kierunku wirtualnych sieci logicznych, które można tworzyć na życzenie, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać moc obliczeniową i pamięć masową do obsługi aplikacji o znaczeniu strategicznym - bez względu na lokalizację.
• W przypadku aplikacji działających w chmurze szefowie działów informatycznych muszą kontrolować dostęp każdego użytkownika do danych i aplikacji za pośrednictwem sieci logicznych dla każdej instancji takich aplikacji.
• Sieć VXLAN będzie również obsługiwać aplikacje działające w chmurach hybrydowych, w których moc obliczeniowa pochodzi z pul zasobów mogących należeć do chmur prywatnych i publicznych. Sieć VXLAN będzie udostępniać technikę enkapsulacji sieci przy użyciu identyfikatorów segmentów, pozwalających tworzyć miliony sieci logicznych i swobodnie przenosić procesy pomiędzy centrami przetwarzania danych i infrastrukturami typu cloud.
• Wspomniane segmenty sieciowe będą wspierać infrastruktury typu cloud obsługujące wiele podmiotów wymagających segmentacji w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
• Wniosek o standaryzację sieci VXLAN, wspieranej przez wielu producentów o ugruntowanej pozycji na rynku, został złożony w siedzibie stowarzyszenia Internet Engineering Task Force (IETF), natomiast projekt specyfikacji sieci VXLAN jest dostępny na stronie IETF.

Rozszerzenie oferty rozwiązań Cisco i VMware w zakresie wirtualizacji komputerów
• Wirtualizacja komputerów: W listopadzie zeszłego roku firmy Cisco i VMware zaprezentowały rozwiązanie w zakresie wirtualizacji komputerów, oparte na systemie Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI) i VMware View 4.5. Obecnie Cisco i VMware rozszerzają możliwości rozwiązania VXI o obsługę systemu VMware View 5 i integrację z pakietem rozwiązań firmy Cisco wspierających współpracę.
• Środowisko współpracy: Rozwiązanie VMwareView z systemem Cisco Unified Communications zapewnia środowisko współpracy oferujące zarządzanie połączeniami i wyższą skalowalność, dzięki systemom VMware vSphere 5, VMware View 5, Cisco Unified Communications (UC) i Cisco Unified Computing System (UCS).
• Desktopy klientów wirtualnych: Rozwiązanie VMware View 5 będzie dostępne na punktach końcowych Cisco Cius i Cisco Virtualization Experience Clients (VXC) serii 2100 i 2200, oferujących pracownikom niezwykle bezpieczny dostęp do aplikacji i treści biznesowych w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i pory dnia, bez żadnych kompromisów w zakresie komfortu współpracy między użytkownikami.
• Funkcja Click-to-Call: VMware View z rozwiązaniem WebEx Connect 7 zapewnia komunikację Click-To-Call między użytkownikami korzystającymi z rozwiązania WebEx Connect zainstalowanego na komputerach wirtualnych VMware View. Dzięki temu użytkownicy mogą komunikować się ze sobą skuteczniej.

Infrastruktura typu cloud: nowe standardy oferowania infrastruktury informatycznej jako usługi
• Udoskonalona platforma infrastruktury typu cloud: Zintegrowane rozwiązania firm Cisco i VMware zostały wzbogacone o najnowsze systemy VMware vSphere 5 i Cisco UCS 2.0, stanowiące solidny fundament przetwarzania rozproszonego. Udoskonalone rozwiązania oferują skuteczniejsze funkcje zarządzania chmurą, przydatne podczas wirtualizacji nawet najbardziej wymagających aplikacji i obciążeń o znaczeniu strategicznym.
• Infrastruktura typu cloud na żądanie: Technologia VXLAN będzie obsługiwana przez rozwiązania VMware vSphere 5 i VMware vCloud Director 1.5 oraz przełącznik wirtualny Cisco Nexus 1000V, udostępniając infrastrukturę typu cloud na żądanie, z myślą o wyższym komforcie pracy dla użytkowników końcowych. Poza technologią VXLAN rozwiązania Cisco Nexus 1000V i VMware vCloud Director 1.5 będą wyposażone w funkcje automatycznego wdrażania, upraszczające instalację i wdrożenie funkcji izolowania sieci na podstawie technologii VXLAN. Pozwala to uprościć rozwiązywanie problemów i zarządzanie aplikacjami działającymi w chmurze.
• Bezpieczna infrastruktura typu cloud: W trosce o wyższe bezpieczeństwo infrastruktur typu cloud obsługujących wiele podmiotów, firma Cisco przedstawiła zaporę Virtual ASA dla przełącznika Nexus 1000V i poinformowała o planach integracji tej zapory z rozwiązaniem VMware vCloud Director.
• Uproszczone zarządzanie: Rozwiązanie Cisco UCS 2.0 zapewnia zautomatyzowane udostępnianie hiperwizorów dzięki integracji funkcji Auto Deploy rozwiązania VMware vSphere 5 z systemem UCS Manager. Administratorzy mogą obecnie wdrażać wiele węzłów VMware vSphere powiązanych z jednym obrazem uruchamiania funkcji Auto Deploy w ramach jednej czynności. Dla porównania w systemach tradycyjnych należy wykonać szereg czynności ręcznie. Integracja tych narzędzi skraca czas realizacji usług informatycznych i ogranicza ryzyko błędów, wymuszając stosowanie zasad w zakresie konfiguracji serwerów i sieci na podstawie obrazów VMware vSphere.

Rekord wydajności rozwiązania Cisco i VMware w zakresie wirtualizacji
• Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS) ustanowiło nowy rekord świata
w teście porównawczym VMware VMmark 2.1. Jest to test porównawczy wydajności infrastruktur typu cloud, oparty na standardach branżowych.
• Test porównawczy VMware VMmark 2.1 modeluje klasyczne środowisko typu cloud przy użyciu najważniejszych funkcji rozwiązania VMware vSphere - takich jak VMware vMotion®, VMware Storage vMotion i VMware Distributed Resource Scheduler, które pozwalają równoważyć obciążenie między zasobami dostępnymi w chmurze.
• Rozwiązanie Cisco UCS uzyskało najwyższy w historii testów VMware VMmark 2.1  rezultat - wydajność o 21% wyższą niż inne serwery z identyczną liczbą rdzeni.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum