Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware i Cisco współpracują w ramach rozwiązań cloud

Firmy VMware i Cisco zaprezentowały nowe, innowacyjne technologie i udoskonalenia zintegrowanych rozwiązań w zakresie wirtualizacji, które ułatwiają klientom szybsze przejście na infrastrukturę typu cloud.


W wyniku trwającego już ponad cztery lata sojuszu strategicznego i współpracy w zakresie opracowywania nowych produktów firmy, razem ze swoimi partnerami branżowymi, zaprezentowały przełomowe rozwiązanie w zakresie wirtualizacji sieci, które rozszerzy zakres mobilności maszyn wirtualnych w ramach wielu centrów przetwarzania danych i środowisk typu cloud. Firmy poinformowały również o udoskonaleniu wielu rozwiązań w zakresie wirtualizacji komputerów i infrastruktury typu cloud, opracowanych z myślą o wyższym poziomie skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności.

VXLAN: przełom w dziedzinie wirtualizacji sieci

• Wirtualna rozszerzalna sieć lokalna VXLAN (ang. Virtual Extensible Local Area Network) to kolejny krok w kierunku wirtualnych sieci logicznych, które można tworzyć na życzenie, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać moc obliczeniową i pamięć masową do obsługi aplikacji o znaczeniu strategicznym - bez względu na lokalizację.
• W przypadku aplikacji działających w chmurze szefowie działów informatycznych muszą kontrolować dostęp każdego użytkownika do danych i aplikacji za pośrednictwem sieci logicznych dla każdej instancji takich aplikacji.
• Sieć VXLAN będzie również obsługiwać aplikacje działające w chmurach hybrydowych, w których moc obliczeniowa pochodzi z pul zasobów mogących należeć do chmur prywatnych i publicznych. Sieć VXLAN będzie udostępniać technikę enkapsulacji sieci przy użyciu identyfikatorów segmentów, pozwalających tworzyć miliony sieci logicznych i swobodnie przenosić procesy pomiędzy centrami przetwarzania danych i infrastrukturami typu cloud.
• Wspomniane segmenty sieciowe będą wspierać infrastruktury typu cloud obsługujące wiele podmiotów wymagających segmentacji w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
• Wniosek o standaryzację sieci VXLAN, wspieranej przez wielu producentów o ugruntowanej pozycji na rynku, został złożony w siedzibie stowarzyszenia Internet Engineering Task Force (IETF), natomiast projekt specyfikacji sieci VXLAN jest dostępny na stronie IETF.

Rozszerzenie oferty rozwiązań Cisco i VMware w zakresie wirtualizacji komputerów
• Wirtualizacja komputerów: W listopadzie zeszłego roku firmy Cisco i VMware zaprezentowały rozwiązanie w zakresie wirtualizacji komputerów, oparte na systemie Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI) i VMware View 4.5. Obecnie Cisco i VMware rozszerzają możliwości rozwiązania VXI o obsługę systemu VMware View 5 i integrację z pakietem rozwiązań firmy Cisco wspierających współpracę.
• Środowisko współpracy: Rozwiązanie VMwareView z systemem Cisco Unified Communications zapewnia środowisko współpracy oferujące zarządzanie połączeniami i wyższą skalowalność, dzięki systemom VMware vSphere 5, VMware View 5, Cisco Unified Communications (UC) i Cisco Unified Computing System (UCS).
• Desktopy klientów wirtualnych: Rozwiązanie VMware View 5 będzie dostępne na punktach końcowych Cisco Cius i Cisco Virtualization Experience Clients (VXC) serii 2100 i 2200, oferujących pracownikom niezwykle bezpieczny dostęp do aplikacji i treści biznesowych w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i pory dnia, bez żadnych kompromisów w zakresie komfortu współpracy między użytkownikami.
• Funkcja Click-to-Call: VMware View z rozwiązaniem WebEx Connect 7 zapewnia komunikację Click-To-Call między użytkownikami korzystającymi z rozwiązania WebEx Connect zainstalowanego na komputerach wirtualnych VMware View. Dzięki temu użytkownicy mogą komunikować się ze sobą skuteczniej.

Infrastruktura typu cloud: nowe standardy oferowania infrastruktury informatycznej jako usługi
• Udoskonalona platforma infrastruktury typu cloud: Zintegrowane rozwiązania firm Cisco i VMware zostały wzbogacone o najnowsze systemy VMware vSphere 5 i Cisco UCS 2.0, stanowiące solidny fundament przetwarzania rozproszonego. Udoskonalone rozwiązania oferują skuteczniejsze funkcje zarządzania chmurą, przydatne podczas wirtualizacji nawet najbardziej wymagających aplikacji i obciążeń o znaczeniu strategicznym.
• Infrastruktura typu cloud na żądanie: Technologia VXLAN będzie obsługiwana przez rozwiązania VMware vSphere 5 i VMware vCloud Director 1.5 oraz przełącznik wirtualny Cisco Nexus 1000V, udostępniając infrastrukturę typu cloud na żądanie, z myślą o wyższym komforcie pracy dla użytkowników końcowych. Poza technologią VXLAN rozwiązania Cisco Nexus 1000V i VMware vCloud Director 1.5 będą wyposażone w funkcje automatycznego wdrażania, upraszczające instalację i wdrożenie funkcji izolowania sieci na podstawie technologii VXLAN. Pozwala to uprościć rozwiązywanie problemów i zarządzanie aplikacjami działającymi w chmurze.
• Bezpieczna infrastruktura typu cloud: W trosce o wyższe bezpieczeństwo infrastruktur typu cloud obsługujących wiele podmiotów, firma Cisco przedstawiła zaporę Virtual ASA dla przełącznika Nexus 1000V i poinformowała o planach integracji tej zapory z rozwiązaniem VMware vCloud Director.
• Uproszczone zarządzanie: Rozwiązanie Cisco UCS 2.0 zapewnia zautomatyzowane udostępnianie hiperwizorów dzięki integracji funkcji Auto Deploy rozwiązania VMware vSphere 5 z systemem UCS Manager. Administratorzy mogą obecnie wdrażać wiele węzłów VMware vSphere powiązanych z jednym obrazem uruchamiania funkcji Auto Deploy w ramach jednej czynności. Dla porównania w systemach tradycyjnych należy wykonać szereg czynności ręcznie. Integracja tych narzędzi skraca czas realizacji usług informatycznych i ogranicza ryzyko błędów, wymuszając stosowanie zasad w zakresie konfiguracji serwerów i sieci na podstawie obrazów VMware vSphere.

Rekord wydajności rozwiązania Cisco i VMware w zakresie wirtualizacji
• Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS) ustanowiło nowy rekord świata
w teście porównawczym VMware VMmark 2.1. Jest to test porównawczy wydajności infrastruktur typu cloud, oparty na standardach branżowych.
• Test porównawczy VMware VMmark 2.1 modeluje klasyczne środowisko typu cloud przy użyciu najważniejszych funkcji rozwiązania VMware vSphere - takich jak VMware vMotion®, VMware Storage vMotion i VMware Distributed Resource Scheduler, które pozwalają równoważyć obciążenie między zasobami dostępnymi w chmurze.
• Rozwiązanie Cisco UCS uzyskało najwyższy w historii testów VMware VMmark 2.1  rezultat - wydajność o 21% wyższą niż inne serwery z identyczną liczbą rdzeni.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum