Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware vFabric Data Director

Podczas odbywającej się w Las Vegas konferencji VMworld, firma VMware, przedstawiła nowe rozwiązanie do zdalnego konfigurowania i obsługi baz danych, które ułatwi przedsiębiorstwom korzystanie z baz danych jako usług. VMware vFabric Data Director jest rozszerzeniem platformy aplikacji VMware przeznaczonej do środowisk typu cloud (Cloud Application Platform).


Rozwiązanie ułatwia działom informatycznym kontrolowanie coraz większych zbiorów heterogenicznych baz danych oraz zarządzanie tymi zbiorami za pomocą automatycznych funkcji opartych na regułach, a także dostarczanie aplikacji poprzez samoobsługowy model zdalnej konfiguracji. Programistom zapewnia natychmiastowy dostęp do usług bazy danych, których wymagają nowoczesne aplikacje. Oparte na systemie VMware vSphere rozwiązanie vFabric Data Director rozszerza zalety infrastruktur zwirtualizowanych na warstwę bazy danych. Optymalizuje wykorzystanie zasobów, co zwiększa wydajność operacyjną i obniża koszty.

"Przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności z zarządzaniem rosnącymi ilościami danych, których potrzebują nowoczesne aplikacje, oraz z tworzeniem aplikacji o znaczeniu krytycznym. Dziś VMware rozszerza swoją strategię platform aplikacji typu cloud o nowatorskie usługi zarządzania danymi i dostępem do nich. Usługi te efektywnie obsługują nowoczesne aplikacje, a ponadto zapewniają podstawy tworzenia aplikacji nowej generacji, opartych na technologii cloud computing" - powiedział Tod Nielsen, jeden prezesów działu platform aplikacji (Application Platform), w firmie VMware.

Aplikacje ery cloud computing różnią się zasadniczo od tych, które powstawały z myślą o używanych wcześniej środowiskach klient-serwer lub architekturach internetowych. Nowoczesne aplikacje są coraz częściej pisane na platformach programowania o wysokiej wydajności i dostarczane za pośrednictwem dynamicznych infrastruktur wirtualnych i typu cloud. Muszą one być dostosowane do wymogów różnych platform, np. internetowych, typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), społecznościowych i mobilnych, a także do lawinowo rosnących ilości danych dostarczanych w czasie rzeczywistym.

Aby nadążyć za rozwojem aplikacji, VMware inwestuje w kompleksową platformę aplikacji do środowisk cloud computing, która obejmuje nowatorskie platformy programowania, aplikacje i usługi przetwarzania danych oraz nowe modele dostarczania platform jako usług (PaaS) oparte na technologii cloud computing. Umożliwiają one znaczne zwiększenie produktywności i wydajności operacyjnej programistów, a ponadto zapewniają dostęp do  maksymalnej liczby usług infrastrukturalnych oferowanych przez firmę VMware, innych producentów oraz społeczność wolnego i otwartego oprogramowania („open source”). VMware zrobił bardzo wiele, aby rozwinąć nowoczesną platformę aplikacji typu cloud. Rozszerzył środowisko Spring na programistów używających języka Java dzięki wprowadzeniu istotnych innowacji w zakresie infrastruktury, dostarczył podstawowy zestaw usług dotyczących aplikacji typu cloud, takich jak komunikatory i usługi przechowywania danych w pamięci operacyjnej (in-memory), wprowadził rozwiązanie Cloud Foundry - pierwszą w branży otwartą platformę jako usługę (Open PaaS) - oraz wykorzystał środowisko PaaS do obsługi wielu nowoczesnych platform i języków, takich jak Erlang, JRuby, PHP i Python, oraz usług przetwarzania danych, np. Neo4J.

Przedsiębiorstwa mają coraz częściej do czynienia z problemem rozrastania się baz danych (ang. database sprawl). Polega on na tym, że w środowisku informatycznym pojawia się coraz więcej słabo zarządzanych i niedostatecznie zabezpieczonych, a czasem nawet nieznanych baz danych. Bazy te są obsługiwane ręcznie, co znacznie utrudnia programistom dostęp do usług przetwarzania danych oraz ich zdalne konfigurowanie.
vFabric Data Director tworzy model oparty na regułach, który zapewnia taki sam poziom bezpieczeństwa, ochrony danych i wykorzystania zasobów we wszystkich bazach. Rutynowe operacje baz danych są automatyzowane zgodnie ze standardowymi regułami i dobrymi praktykami. Dzięki temu administratorzy baz danych mogą lepiej skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej, a programiści zyskują podstawy samoobsługowego modelu baz danych. Wszechstronny portal internetowy zapewnia programistom dostęp do rozwiązania vFabric Data Director, a  za jego pośrednictwem - do wielu samoobsługowych usług dotyczących baz danych.

"Aby spełnić rosnące oczekiwania współczesnego rynku, przedsiębiorstwa muszą obsługiwać kilkaset, a nawet kilka tysięcy aplikacji. Powoduje to drastyczny wzrost kosztów obsługi baz danych i zarządzania nimi. Napięty budżet informatyczny nie pozwala na modernizację baz pod kątem takich technologii, jak aplikacje Web 2.0 lub nowatorskie rozwiązania usprawniające współpracę, a nawet bardzo prozaicznych operacji, jak np. testowanie dużej ilości aplikacji. Nowa technologia DaaS (baza danych jako usługa) umożliwia przechowywanie baz środowisku cloud, co doskonale spełnia wymagania wielu nowych aplikacji" - powiedział Noel Yuhanna, Forrester Research Inc., 31 lipca 2008 r.

vFabric Data Director rozszerza zalety wirtualnej infrastruktury na warstwę bazy danych i obniża koszty operacyjne dzięki automatyzacji takich procesów, jak zdalna konfiguracja baz oraz tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie, klonowanie i monitorowanie danych. Jest oparty na VMware vSphere - platformie wirtualizacji, która ma najwięcej wdrożeń w branży. Można go  zintegrować z wyjątkowymi funkcjami zarządzania zasobami vSphere, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i obniżyć ogólne koszty operacyjne. 

VMware vFabric Postgres to pierwsza baza danych obsługiwana przez rozwiązanie Data Director, oparta na technologii PostgreSQL - bazie danych klasy enterprise w pełni zgodnej ze standardami ACID i ANSI-SQL, która jest od dawna wdrażana w systemach o znaczeniu krytycznym i ma wsparcie dynamicznych społeczności otwartego oprogramowania.

VMware zoptymalizował również środowisko vFabric Postgres  dla platformy vSphere. Elastyczna pamięć bazy vFabric Postgres dynamicznie dostosowuje się do zmian obciążenia, co zwiększa jej efektywność i poprawia współczynniki konsolidacji. vFabric Postgres jest najlepszą bazą danych do środowisk vSphere. Umożliwia dynamiczne dostrajanie punktów kontrolnych i automatyczne dopasowywanie parametrów maszyn wirtualnych, co optymalizuje wydajność i wykorzystanie zasobów.

VMware zamierza rozszerzyć model zdalnej konfiguracji i obsługi na możliwie największą liczbę komercyjnych i otwartych baz danych, tak aby vFabric Data Director mógł współdziałać nie tylko z bazą PostgreSQL.

Źródło: VMware
Skomentuj na forum