Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe VMware za II kwartał 2011 r.

VMwareVMware, firma specjalista w dziedzinie rozwiązań do wirtualizacji centrów danych i tworzenia chmur obliczeniowych (cloud computing) opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2011 roku.


• Przychody w II kw. wyniosły 921 mln USD, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z II kw. 2010 r. i wzrost o 35% liczony wg stałych kursów walut.
• Zysk operacyjny liczony wg zasad GAAP wyniósł w II kw. 187 mln USD, co oznacza wzrost o 85% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Zysk operacyjny liczony wg zasad innych niż GAAP wyniósł w II kw. 291 mln USD, co oznacza wzrost o 56% w porównaniu z II kw. 2010 r.
• Zysk netto w II kw. liczony wg zasad GAAP wyniósł 220 mln USD, co oznacza 0,51 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu odpowiednio z 75 mln USD i 0,18 USD w II kw. 2010 r. Zysk netto w II kw. liczony wg zasad innych niż GAAP wyniósł 235 mln USD, co oznacza 0,55 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu odpowiednio ze 142 mln USD i 0,34 USD w II kw. 2010 r.
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w II kw. 463 mln USD, co oznacza wzrost o 114% w porównaniu z II kw. 2010 r. Wolne przepływy pieniężne wyniosły w II kw. 443 mln USD, co oznacza wzrost o 91% w porównaniu z II kw. 2010 r.
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za dwanaście kolejnych miesięcy wyniosły 1,5 mld USD, co oznacza wzrost o 46%. Wolne przepływy pieniężne za dwanaście kolejnych miesięcy wyniosły 1,6 mld USD, co oznacza wzrost o 56%.
• Wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 3,7 mld USD, natomiast przychody przyszłych okresów sięgnęły 2,1 mld USD.

Przychody uzyskane w II kw. 2011 r. w USA wzrosły o 35% w porównaniu z II kw. 2010 r. i osiągnęły wartość 450 mln USD. Przychody w innych krajach wzrosły natomiast o 38% w porównaniu z II kw. 2010 r. i osiągnęły wartość 471 mln USD. Przychody z licencji w II kw. 2011 r. wyniosły 465 mln USD, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z II kw. 2010 r. i wzrost o 40% liczony wg stałych kursów walut. Przychody z usług, w tym usług utrzymania oprogramowania i usług specjalistycznych, wyniosły w II kw. 2011 r. 456 mln USD, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

„Na wyniki firmy VMware w II kwartale wpłynął wzrost we wszystkich regionach i rekordowy udział zamówień na licencje dla przedsiębiorstw w skali całkowitej liczby zamówień” - powiedział dyrektor finansowy Mark Peek. „Spodziewamy się, że przychody w III kwartale 2011 r. znajdą się w przedziale 915-940 mln USD, co stanowiłoby wzrost r/r o 28-32%. Marża operacyjna liczona wg zasad innych niż GAAP w III kwartale spadnie zapewne o 260-360 punktów bazowych. W całym roku spodziewamy się przychodów na poziomie 3,65-3,75 mld USD, co oznacza wzrost o 28-31% w porównaniu do ubiegłego roku”.

„Solidne wyniki w tym kwartale odzwierciedlają stały wzrost popularności wirtualizacji jako kluczowej technologii w nowej erze rozwiązań cloud computing” - powiedział Paul Maritz, dyrektor generalny VMware. „Firma VMware będzie w dalszym ciągu pomagała klientom w szybszym uzyskaniu efektywności, elastyczności i automatyzacji za pomocą systemu VMware vSphere 5 i pakietu rozwiązań dla środowisk cloud computing”.

Najważniejsze informacje i ostatnie posunięcia strategiczne
• W czerwcu 2011 r. firma VMware zaprezentowała rozwiązanie vFabric 5, zintegrowaną platformę aplikacji stworzoną z myślą o środowiskach wirtualnych i cloud computing.
• W czerwcu 2011 r. firma VMware poinformowała o nawiązaniu nowej współpracy z HP w celu opracowania rozwiązań „pod klucz”, które uproszczą i przyspieszą wirtualizację w przedsiębiorstwach klientów zmierzających w kierunku środowisk cloud computing.
• W lipcu 2011 r. firma VMware zaprezentowała vSphere 5 i kompleksowy pakiet technologii infrastruktury dla środowisk cloud computing.
• W II kwartale firma VMware poinformowała o przejęciu przedsiębiorstw Shavlik Technologies, SlideRocket, SocialCast i Digital Fuel.

Źródło: VMWare
Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja