Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe VMware za II kwartał 2011 r.

VMwareVMware, firma specjalista w dziedzinie rozwiązań do wirtualizacji centrów danych i tworzenia chmur obliczeniowych (cloud computing) opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2011 roku.


• Przychody w II kw. wyniosły 921 mln USD, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z II kw. 2010 r. i wzrost o 35% liczony wg stałych kursów walut.
• Zysk operacyjny liczony wg zasad GAAP wyniósł w II kw. 187 mln USD, co oznacza wzrost o 85% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Zysk operacyjny liczony wg zasad innych niż GAAP wyniósł w II kw. 291 mln USD, co oznacza wzrost o 56% w porównaniu z II kw. 2010 r.
• Zysk netto w II kw. liczony wg zasad GAAP wyniósł 220 mln USD, co oznacza 0,51 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu odpowiednio z 75 mln USD i 0,18 USD w II kw. 2010 r. Zysk netto w II kw. liczony wg zasad innych niż GAAP wyniósł 235 mln USD, co oznacza 0,55 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu odpowiednio ze 142 mln USD i 0,34 USD w II kw. 2010 r.
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w II kw. 463 mln USD, co oznacza wzrost o 114% w porównaniu z II kw. 2010 r. Wolne przepływy pieniężne wyniosły w II kw. 443 mln USD, co oznacza wzrost o 91% w porównaniu z II kw. 2010 r.
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za dwanaście kolejnych miesięcy wyniosły 1,5 mld USD, co oznacza wzrost o 46%. Wolne przepływy pieniężne za dwanaście kolejnych miesięcy wyniosły 1,6 mld USD, co oznacza wzrost o 56%.
• Wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 3,7 mld USD, natomiast przychody przyszłych okresów sięgnęły 2,1 mld USD.

Przychody uzyskane w II kw. 2011 r. w USA wzrosły o 35% w porównaniu z II kw. 2010 r. i osiągnęły wartość 450 mln USD. Przychody w innych krajach wzrosły natomiast o 38% w porównaniu z II kw. 2010 r. i osiągnęły wartość 471 mln USD. Przychody z licencji w II kw. 2011 r. wyniosły 465 mln USD, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z II kw. 2010 r. i wzrost o 40% liczony wg stałych kursów walut. Przychody z usług, w tym usług utrzymania oprogramowania i usług specjalistycznych, wyniosły w II kw. 2011 r. 456 mln USD, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

„Na wyniki firmy VMware w II kwartale wpłynął wzrost we wszystkich regionach i rekordowy udział zamówień na licencje dla przedsiębiorstw w skali całkowitej liczby zamówień” - powiedział dyrektor finansowy Mark Peek. „Spodziewamy się, że przychody w III kwartale 2011 r. znajdą się w przedziale 915-940 mln USD, co stanowiłoby wzrost r/r o 28-32%. Marża operacyjna liczona wg zasad innych niż GAAP w III kwartale spadnie zapewne o 260-360 punktów bazowych. W całym roku spodziewamy się przychodów na poziomie 3,65-3,75 mld USD, co oznacza wzrost o 28-31% w porównaniu do ubiegłego roku”.

„Solidne wyniki w tym kwartale odzwierciedlają stały wzrost popularności wirtualizacji jako kluczowej technologii w nowej erze rozwiązań cloud computing” - powiedział Paul Maritz, dyrektor generalny VMware. „Firma VMware będzie w dalszym ciągu pomagała klientom w szybszym uzyskaniu efektywności, elastyczności i automatyzacji za pomocą systemu VMware vSphere 5 i pakietu rozwiązań dla środowisk cloud computing”.

Najważniejsze informacje i ostatnie posunięcia strategiczne
• W czerwcu 2011 r. firma VMware zaprezentowała rozwiązanie vFabric 5, zintegrowaną platformę aplikacji stworzoną z myślą o środowiskach wirtualnych i cloud computing.
• W czerwcu 2011 r. firma VMware poinformowała o nawiązaniu nowej współpracy z HP w celu opracowania rozwiązań „pod klucz”, które uproszczą i przyspieszą wirtualizację w przedsiębiorstwach klientów zmierzających w kierunku środowisk cloud computing.
• W lipcu 2011 r. firma VMware zaprezentowała vSphere 5 i kompleksowy pakiet technologii infrastruktury dla środowisk cloud computing.
• W II kwartale firma VMware poinformowała o przejęciu przedsiębiorstw Shavlik Technologies, SlideRocket, SocialCast i Digital Fuel.

Źródło: VMWare
Skomentuj na forum