Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Aktualności

Ewolucja centów przetwarzania danych w polskich firmach

CiscoFirma Cisco przedstawiła wyniki niereprezentatywnej ankiety prezentujące kluczowe trendy technologiczne w przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono wśród uczestników  konferencji Cisco Forum 2011. Grupę ponad 600 przedstawicieli branży IT pytano o możliwości wynikające z rozwoju centrów przetwarzania danych oraz popularność rozwiązań z zakresu wirtualizacji oraz cloud computing.


W badaniu analizowano wzrost znaczenia centrów przetwarzania danych w firmach. Połowa ankietowanych uznała, że rozwój tej usługi w najbliższych 3 latach będzie  wynikiem wzrostu liczby wdrażanych aplikacji i przetwarzanych danych. Respondenci wskazali także na wpływ wymagań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem (blisko 40 %), potrzebą redukcji kosztów (35%) i popularnością mobilnej i zdalnej pracy (25%). Do innych czynników wskazujących na wzrost zainteresowania centrami danych zaliczono wzrost popularności wideo i wykorzystania technologii współpracy (prawie 20 %). Z punktu widzenia skutecznej implementacji i funkcjonowania centrów przetwarzania danych, największe obawy wywołują kwestie  związane z  bezpieczeństwem (1/3 ankietowanych) ponieważ pracownicy coraz częściej wymagają zdalnego dostępu do sieci i informacji firmowych. 15% respondentów wskazało na  wydajność, podczas gdy tylko  6% respondentów bierze pod uwagę kwestie związane z wymaganiami z zakresu eksploatacji (konieczność zasilania i chłodzenia centrów przetwarzania danych).

Wśród trendów i technologii, które będą miały największe znaczenie dla centrum przetwarzania danych w firmach w ciągu najbliższych 3 lat wskazano na wirtualizację centrów (prawie 40% badanych) i mobilny dostęp do pracowników (30%). Istotne wydają się być także wirtualizacja stanowisk pracy (22%), przetwarzanie w chmurze (ponad 13 %) oraz unified fabric (ponad 11 %).

Główną przyczyną popularności wirtualizacji jest możliwość efektywnego wykorzystania zasobów oraz prostszego zarządzania. Prawie 1/3 badanych wskazała także na usprawnienia organizacyjne wynikające z wdrożenia wirtualizacji. Jednocześnie prawie 30 % badanych przyznało, że ich firma korzysta lub planuje wdrożenie  rozwiązań zbudowanych w oparciu o chmurę. Do najważniejszych aplikacji umieszczonych w chmurze zaliczono pocztę elektroniczną (blisko 60 %), wirtualne spotkania i konferencje (40%) oraz kalendarz (prawie 35 %).

"Coraz więcej polskich firm traktuje sieć jako najbardziej strategiczne spośród aktywów IT: 3/4 uczestników Cisco Forum zwróciło uwagę, że w ciągu najbliższych trzech lat znaczenie wzrośnie znaczenie infrastruktury sieciowej w centrach przetwarzania danych w firmie. Centra przetwarzania danych rozwijają się w taki sposób, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników w zakresie dostępu do sieci, aplikacji oraz informacji w dowolnym miejscu, czasie i z dowolnego urządzenia. Specjaliści z branży IT muszą sprostać potrzebom zmieniających się i coraz bardziej wymagających pracowników oraz dopasować wymagania biznesowe do możliwości oferowanych przez technologię" - powiedział Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja