Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP prezentuje ofertę usług doradztwa w zakresie IT

HPFirma HP zaprezentowała ofertę Strategicznych usług doradztwa w zakresie IT, których celem jest tworzenie mechanizmów pozwalających na wykorzystanie IT jako kluczowego czynnika stymulującego innowacje, rozwój i wzrost rentowności firm.

 
Strategiczne usługi doradztwa HP w zakresie informatyki obejmują:
- Strategię IT i plan transformacji: HP wspólnie z klientami opracowuje kompleksową strategię informatyczną oraz plan transformacji, szczegółowo opisujące wymagania technologiczne i wydajnościowe.
- Zarządzanie usługami strategicznymi: HP udostępnia kapitał intelektualny, bazujący na szeregu zrealizowanych projektów, dążąc do optymalnego wdrażenia, dopasowanego do realizowanych procesów, usługowego miodelu infrastruktury informatycznej.
- Architekturę korporacyjną: HP udostępnia klientom know-how niezbędny do opracowania końcowej wizji architektury i stworzenia planu zapewniającego spójność, bezpieczeństwo i ład korporacyjny.
- Korzyści biznesowe oferowane przez informatykę: Współpracując z klientami, HP pomaga zgromadzić istotne dane związane z procesami informatycznymi, a następnie przypisać do nich wartości pozwalających ocenić zasadność wdrażania nowych technologii lub modyfikowanie istniejących strategii technologicznych.
- Gotowość do wdrożenia modelu przetwarzania w chmurze: HP współpracuje z klientami w celu opracowania strategii i analizy opłacalności wdrożenia środowiska usług współdzielonych. Cel ten jest realizowany poprzez zdefiniowanie najskuteczniejszej kombinacji tradycyjnego modelu świadczenia usług oraz modelu świadczenia usług w chmurze publicznej i prywatnej.
- Połączenia i przejęcia przedsiębiorstw: HP oferje klientom nawiązanie współpracy w celu zaplanowania i zrealizowania projektu integracji infrastruktury informatycznej, jak również uzyskania synergii technologicznej.

Badania firmy analitycznej Gartner Inc. dowodzą, że większość analiz zewnętrznych, dotyczących wartości i wiarygodności przedsiębiorstwa, obejmuje szczegółową ekspertyzę zasobów informatycznych i ich potencjału. Poza tym nowe przychody wypracowane każdego roku dzięki IT będą miały istotny wpływ na roczne wynagrodzenie większości nowych dyrektorów ds. informatycznych (CIO) w firmach z listy Global 2000; Raport "Gartner Scenario: Current States and Future Directions of the IT Industry (Scenariusz Gartnera: Aktualny stan i kierunki rozwoju branży informatycznej)."

"Wyniki naszych badań dowodzą, że do 2016 roku osiągnięcia w zakresie innowacji będą jednym z trzech najważniejszych kryteriów wyboru nowych dyrektorów ds. informatycznych. Ten trend potwierdza, że między informatyką i celami biznesowymi przedsiębiorstwa istnieje tak bliski związek, że staje się ona kluczowym czynnikiem stymulującym rozwój i wzrost przychodów. Aby osiągnąć taki stan w przyszłości, informatyka zamiast wspierać przedsiębiorstwa musi zacząć rozszerzać ich potencjał" - poinformował Ken McGee, wiceprezes i pracownik naukowy w firmie Gartner.

Strategiczne usługi doradztwa HP w zakresie IT są świadczone przez dział doradztwa technologicznego HP (HP Technology Consulting) i stanowią ważny element koncepcji Instant-On Enterprise.

Źródło: HP
Skomentuj na forum