Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
ebook Altaro - The Backup Bible Complete Edition

Azure IaaS - przewodnik administratora
Azure IaaS - przewodnik administratora

Wielu administratorów systemu przez całą swoją karierę pracowało z infrastrukturą lokalną, więc przejście do środowiska cloud może przysporzyć im wielu problemów. Jednak przejście na platformę Azure wcale nie musi być trudne. Altaro udostępnia bezpłatny eBook, autorstwa Paula Schnakenberga, doświadczonego...

Czytaj więcej...

Veeam Cloud Data Management Report
Veeam Cloud Data Management Report

Jak wynika z raportu "Veeam Cloud Data Management Report", dotyczącego zarządzania danymi w chmurze, 73 proc. firm nie zaspokaja potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych. Wiele przedsiębiorstw chce zacząć korzystać z narzędzi do zarządzania danymi w chmurze, aby lepiej spełnia...

Czytaj więcej...

[Raport VMware] Tylko 10% firm w Polsce ufa pracownikom i cyberzabezpieczeniom
[Raport VMware] Tylko 10% firm w Polsce ufa pracownikom i cyberzabezpieczeniom

Z raportu przeprowadzonego przez Forbes Insights na zlecenie VMware wynika, że europejski biznes musi jeszcze wiele zrobić, by sprawnie walczyć z zagrożeniami w cyfrowych czasach. Aż 75 proc. organizacji  nie wierzy w skuteczność swoich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, a tylko niecałe 18 proc. przedsiębiorc...

Czytaj więcej...

Maksymalizacja dostępności danych za pomocą środowisk wielochmurowych
Maksymalizacja dostępności danych za pomocą środowisk wielochmurowych

Sposoby wykorzystywania chmury do zarządzania danymi i maksymalizacji ich wartości w firmach nieustannie się rozwijają. Zapewne minęły już lata, gdy wdrażanie rozwiązań opartych na chmurze wydawało się być pierwszym krokiem w nowy wspaniały świat. Jednak wraz z każdym nowym modelem używania chmury pojawiają się nowe za...

Czytaj więcej...

Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna
Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna

Europejskie firmy chętnie wybierają rozwiązania chmurowe do swoich systemów IT. Przodują w tym Włosi i Brytyjczycy. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy nadal deklarują brak zaufania do tego typu rozwiązań, choć cloud computing może przynieść im znaczące korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i...

Czytaj więcej...

Dzięki AI sieć staje się mądrzejsza, prostsza oraz bezpieczniejsza
Dzięki AI sieć staje się mądrzejsza, prostsza oraz bezpieczniejsza

Cisco ogłosiło innowacje w oprogramowaniu, zaprojektowane w celu ułatwienia zarządzania i zabezpieczania sieci. Ponieważ obecnie firmy w coraz większym stopniu inwestują w technologie cyfrowe, zespoły IT muszą podołać rosnącej liczbie zadań. Aby odciążyć specjalistów IT i umożliwić im skupienie się na wdrażaniu ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Sposoby modernizacji aplikacji

Modernizacja aplikacjiPonad połowa (56%) respondentów raportu F5 State of Application Strategy 2021 twierdzi, że modernizacja aplikacji wynika z inicjatyw transformacji cyfrowej. Unowocześnianie jest konieczne, ponieważ rozwiązania monolityczne, na których opiera się ciągle wiele przedsiębiorstw w zakresie podstawowych funkcji biznesowych, nie są w stanie zaoferować interfejsu, jakiego oczekują konsumenci. Wart uwagi komentarz do raportu autorstwa Lori MacVittie (Principal Technology Evangelist, Office of the CTO w F5) znajdziesz w rozwinięciu.

Kiedy spojrzymy na transformację cyfrową oczami korporacji, widzimy kolejne jej fazy wyznaczające ramy ewolucji technologicznej, która towarzyszy organizacjom - od modeli fizycznych po cyfrowe. Za każdym z trzech etapów rozwoju  stoją nowe inicjatywy, czyli kolejne technologie.

Organizacje, które poszerzają swoją cyfrową obecność znajdują się na drugim etapie transformacji skoncentrowanym na działaniach modernizacyjnych. Priorytetem biznesu jest dostarczanie klientom cyfrowych doświadczeń online, lecz w tej fazie nie ograniczają się jedynie do webowych i mobilnych aplikacji. Etap ten obejmuje także digitalizację produktów i częściowo odpowiada za gwałtowny wzrost liczby „połączonych” urządzeń i aplikacji, które nimi operują. Taka sytuacja gwałtownie zwiększa zapotrzebowanie na platformę Edge 2.0.

Dlatego termin modernizacja ma znaczenie wykraczające poza pojęcie nowej strony internetowej. Modernizacja jest sposobem, w jaki organizacje tworzą bezproblemową obsługę obejmującą produkty i procesy. Z naszych badań wynika, że postępuje tak wiele przedsiębiorstw.

Fala modernizacji - odpowiedź na oczekiwania klientów

Ponad połowa (56%) respondentów naszego Raportu SOAS 2021 twierdzi, że modernizacja aplikacji wynika z inicjatyw transformacji cyfrowej. Unowocześnianie jest konieczne, ponieważ rozwiązania monolityczne, na których opiera się ciągle wiele przedsiębiorstw w zakresie podstawowych funkcji biznesowych, nie są w stanie zaoferować interfejsu, jakiego oczekują konsumenci.

Modernizacja nie jest nowym pomysłem. Znajdziemy na to dowody w portfolio korporacji w postaci aplikacji klient-serwer i trzywarstwowych aplikacji internetowych. Wiele z tych aplikacji zostało stworzonych wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do istniejących monolitycznych, podstawowych dla firm aplikacji biznesowych. Obecny rozwój aplikacji mobilnych i natywnych dla kontenerów można także, częściowo, przypisać modernizacji.

Dane to potwierdzają. Organizacje przede wszystkim modernizują aplikacje rozszerzając je o bardziej nowoczesne odpowiedniki - aplikacje natywne dla kontenerów i interfejsy API. To wyraźny trend. Firmy będące w zaawansowanych fazach transformacji cyfrowej dwukrotnie częściej uruchamiają ponad połowę swojego portfolio aplikacji właśnie w kontenerach.

Widzimy również sporą zmianę w portfolio przedsiębiorstw - znaczący spadek odsetka starzejących się, tradycyjnych aplikacji. Zarówno aplikacje typu klient-serwer, jak i trójwarstwowe aplikacje internetowe stanowią w tym roku znacznie mniejszą część portfolio przedsiębiorstw. Prowadzone przez firmy audyty portfela aplikacji, pozwalające wykryć zduplikowane funkcje możliwe do wyeliminowania ofertą SaaS, przyśpieszają modernizację bardziej niż rosnąca liczba nowoczesnych aplikacji. Większy wpływ na trend mają więc organizacje, które swoje portfolio po prostu czyszczą i usprawniają.

Różne metody modernizacji

Chociaż refaktoryzacja pozostaje jednym z najpopularniejszych terminów w dzisiejszym marketingu technologicznym, dane mówią nam, że nie jest to najpopularniejszy sposób modernizacji aplikacji - chyba, że jest się firmą technologiczną.

Kiedy przyjrzeliśmy się przyjętym przez przedsiębiorstwa metodom unowocześniania, odkryliśmy, że 44% respondentów używa tylko interfejsów API (61%) lub nowoczesnych komponentów (54%) celem udoskonalenia swojego cyfrowego portfolio. Firmy z sektora usług finansowych, użyteczności publicznej, produkcji i telekomunikacji ponad dwukrotnie częściej korzystają z interfejsów API lub nowoczesnych komponentów niż z refaktoryzacji.

Nie powinno to dziwić. Chociaż wiele technologii, w kategoriach standardów technologicznych, jest uważanych za dość stare, dojrzałe firmy działające od lat w wiodących branżach ciągle ich używają. W związku z tym koszt i wysiłek związany z refaktoryzacją podstawowych aplikacji jest znacznie wyższy niż w przypadku stosunkowo młodej firmy technologicznej.

Mimo to, warto rozważyć wszystkie metody modernizacji - w tym adaptację i przejście do chmury publicznej. Ponadto, w modernizacji aplikacji dobrze sprawdzą się także redukcja, ponowne wykorzystanie i recycling, ponieważ:

1. Dzięki zmniejszeniu liczby aplikacji w portfelu przedsiębiorstwa poprzez dokładny audyt pełnionych przez nie funkcji i zastosowaniu odpowiedników SaaS, eliminuje się zbędne nadmiary.
2. Ponowne wykorzystanie sprawdzonych, tradycyjnych aplikacji rozbudowanych o interfejsy API i nowoczesne komponenty zapewni płynną obsługę cyfrową i łączność z ekosystemami innych firm.
3. Zastosowanie istniejącej już logiki w nowych aplikacjach poprzez refaktoryzację, efektywną modernizację dostępu i modeli operacyjnych zwiększy szybkość z jaką można dostarczać nowe funkcje i środki bezpieczeństwa.

Konsekwencje modernizacji

Zauważmy, że zmiany w architekturze aplikacji mają znaczący wpływ na kolejne wykorzystywane technologie, w szczególności na dostarczanie aplikacji i bezpieczeństwa (znane wcześniej jako usługi aplikacyjne). Niemniej, sposób, w jaki aplikacje są łączone ze sobą, aby zapewnić bezproblemowe doświadczenia cyfrowe użytkowników może zaburzać istniejące metody monitorowania i prowadzić w efekcie do wykorzystania nowego rodzaju analityki. Dlatego najistotniejsze w zarządzaniu coraz bardziej złożonym portfelem aplikacji w środowiskach wielochmurowych są automatyzacja i orkiestracja. Niemniej organizacje borykają się dziś z narzędziami potrzebnymi do osiągnięcia tego celu.

Źródło: F5