Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware Cloud Foundry - otwarta platforma PaaS

VMwareFirma VMware wprowadza na rynek Cloud Foundry - pierwszą otwartą platformę PaaS (Platform-as-a-Service; Platforma jako Usługa). Reprezentuje ono nową generację platform aplikacji zaprojektowanych z myślą o środowiskach cloud computing, udostępnianych w formie usług przez centra danych oraz operatorów chmur publicznych i prywatnych.


Cloud Foundry usprawnia tworzenie, dostarczanie i obsługę nowoczesnych aplikacji. Znacznie ułatwia programistom wdrażanie, uruchamianie i rozbudowywanie aplikacji w środowiskach cloud computing. Oferuje najbogatszy wybór chmur publicznych i prywatnych, zgodnych ze standardami branżowymi platform programowania o wysokiej wydajności oraz usług dotyczących infrastruktur aplikacji.

Platformy PaaS to nowoczesne rozwiązania, które powstały w odpowiedzi na zmianę natury aplikacji. Zwiększają one wydajność programistów, którzy mogą skupić się wyłącznie na pisaniu aplikacji i nie muszą już zajmować się konfigurowaniem i korygowaniem systemów, obsługą oprogramowania warstwy pośredniej, konserwacją warstwy sprzętowej czy topologią sieci. Programiści korzystający z pierwszych platform PaaS musieli ograniczać się do konkretnych lub niestandardowych platform programowania, określonego zestawu usług aplikacji lub chmury jednego dostawcy. Takie niekompatybilne platformy nie tylko zmniejszają wybór rozwiązań i narzędzi dostępnych dla programistów, ale utrudniają przenoszenie aplikacji pomiędzy chmurami różnych operatorów, a nawet w obrębie tego samego centrum przetwarzania danych.

Rozwiązanie Cloud Foundry nie jest powiązane z żadnym środowiskiem cloud computing i nie wymaga infrastruktury VMware. Można je wdrożyć w każdej chmurze prywatnej lub publicznej. Dotyczy to zarówno środowisk zbudowanych na platformie VMware vSphere lub oferowanych przez partnerów programu VMware vCloud, jak też środowisk publicznych opartych na systemach innych niż VMware. Cloud Foundry może również obsługiwać usługi internetowe Amazon za pośrednictwem firmy RightScale, która zarządza chmurą Amazon.

„Coraz szersze zastosowanie technologii cloud computing zasadniczo zmieniło oczekiwania firm i  klientów indywidualnych wobec aplikacji. Tradycyjne infrastruktury i metody programowania aplikacji nie  są w stanie sprostać tym nowym wymogom. Cloud Foundry upraszcza wiele procesów, przyspiesza tworzenie nowoczesnych aplikacji i oferuje bogaty wybór opcji. W rozwiązaniu tym uwzględniono najnowsze trendy w technologiach mobilnych, mediach społecznościowych i cloud computing” - powiedział Tod Nielsen, jeden z prezesów VMware odpowiedzialny za platformy aplikacji (Application Platform).

Firma VMware zaprezentowała również nową usługę programistyczną typu cloud opartą na platformie VMware, projekt PaaS z otwartym dostępem do kodu źródłowego oraz pierwsze w branży rozwiązanie PaaS typu Micro Cloud.

Tworzenie aplikacji w erze technologii cloud computing
Z programowaniem nowoczesnych aplikacji wiąże się coraz więcej wyzwań:
• Dostęp do różnych platform programowania aplikacji, co umożliwi wydajne programowanie w wielu językach.
• Ściślejsza integracja z technologiami mobilnymi, mediami społecznościowymi i oprogramowaniem SaaS (Software-as-a Service - oprogramowanie jako usługa).
• W związku z silnym rozproszeniem danych, technologia cloud computing wymaga wprowadzenia wielu innowacji dotyczących usług aplikacji oraz utworzenia nowych bloków danych, modułów przesyłania komunikatów i komponentów aplikacji usług internetowych.
• Potrzebne są heterogeniczne opcje wdrażania aplikacji w środowiskach cloud computing. Klienci chcą wdrażać aplikacje i przenosić je pomiędzy prywatnymi chmurami przedsiębiorstwa oraz chmurami publicznymi oferowanymi przez różnych operatorów.

Cloud Foundry obsługuje popularne i wydajne platformy programowania, takie jak Spring for Java, Ruby on Rails, Sinatra for Ruby i Node.js, a także inne platformy oparte na technologii JVM, np. Grails. Unikalna otwarta architektura umożliwi szybkie powiększenie tej listy o nowe platformy w przyszłości.
Obecnie Cloud Foundry pozwala korzystać z takich usług aplikacji, jak bazy danych MongoDB, MySQL i Redis. Planowane jest również włączenie usług VMware vFabric.

Rozwiązanie Cloud Foundry będzie oferowane w kilku modelach:

• New VMware Operated Developer Service - Model ten, dostępny obecnie w wersji beta na stronie www.CloudFoundry.com, to w pełni funkcjonalna usługa typu PaaS oparta  na platformie VMware, przeznaczona do chmur publicznych. Zapewnia programistom dostęp do  rozwiązania Cloud Foundry. Można ją wykorzystać do testowania nowych usług i  optymalizacji ich pracy. W tym środowisku PaaS typu multi-tenant (używanym przez wielu użytkowników jednocześnie) programiści mogą wdrażać swoje aplikacje i rozszerzać je w  chmurze obliczeniowej w ciągu kilku sekund. Programiści, którzy chcą skorzystać z tej usługi, mogą zgłaszać się po zaproszenia.

• Open Source, Community PaaS Project - Model ten, dostępny pod adresem www.CloudFoundry.org, to projekt społecznościowy z otwartym dostępem do kodu źródłowego, z licencją Apache 2. Umożliwia programistom inspekcję, ocenę i modyfikację oprogramowania Cloud Foundry stosownie do własnych potrzeb. Minimalizuje ryzyko, że  programista będzie zmuszony do korzystania z ograniczonego zestawu narzędzi. Dzięki wyjątkowej elastyczności tego modelu społeczność użytkowników może rozbudowywać rozwiązanie Cloud Foundry i integrować je z dowolną platformą, usługą aplikacji lub  infrastrukturą cloud computing.

• New Cloud Foundry Micro Cloud - Model ten będzie dostępny w drugim kwartale 2011 r. Jest to kompletne, gotowe do pobrania oprogramowanie Cloud Foundry, działające w obrębie maszyny wirtualnej na komputerze programisty, co znacznie upraszcza programowanie i  testowanie aplikacji. Ten unikalny model umożliwi programistom tworzenie i testowanie aplikacji na własnych komputerach, a równocześnie gwarantuje, że aplikacje uruchamiane lokalnie będą również działać w środowisku eksploatacyjnym bez konieczności ich modyfikowania w chmurze prywatnej lub publicznej.

• Cloud Foundry for the Enterprise and Service Providers - W przyszłości VMware wprowadzi również na rynek komercyjną wersję rozwiązania Cloud Foundry, przeznaczoną dla przedsiębiorstw chcących udostępnić funkcje PaaS w swoich prywatnych chmurach obliczeniowych oraz dla operatorów, którzy chcą je zaoferować w chmurach publicznych.

„Dziś, w erze technologii cloud computing, otwarty dostęp do kodu źródłowego ma jeszcze większe znaczenie niż kiedyś. Dzięki takiemu otwartemu modelowi rozwiązanie Spring zostało idealnie dostosowane do  potrzeb społeczności programistów pracujących w języku Java. Otwarta architektura i opcje społecznościowe rozwiązania Cloud Foundry umożliwią programistom korzystanie z prostej, ale wydajnej platformy PaaS oraz dostosowanie tej technologii do swoich potrzeb” - powiedział Rod Johnson, wiceprezes działu strategii platform aplikacji w firmie VMware.

Skomentuj na forum