Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wirtualizacja - tendencje i prognozy

Raport WirtualizacjaRaport opracowany na podstawie ogólnoświatowego badania Cisco Connected World Report pozwala określić najważniejsze tendencje w branży IT. Poniżej przedstawiamy ostatnią część raportu, dotyczącą wirtualizacji.


Tendencje w zakresie wirtualizacji:
• Wirtualizacja serwerów nie jest jeszcze rozpowszechniona w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Tylko 29% respondentów z całego świata zwirtualizowało do tej pory ponad połowę swoich serwerów produkcyjnych i tylko 28% zwirtualizowało do chwili obecnej ponad połowę swoich serwerów nieprodukcyjnych.
• Główne przyczyny wdrażania wirtualizacji:
   - wzrost prężności infrastruktury informatycznej (30%),
   - możliwość optymalizacji zasobów w celu zredukowania kosztów (24%),
   - szybsze udostępnianie aplikacji (18%).
• Czynniki hamujące rozpowszechnianie wirtualizacji (przeszkody na drodze do wirtualizacji):
   - kwestie bezpieczeństwa (20%),
   - obawy o stabilność (18%),
   - trudności w opracowaniu procesów operacyjnych dla środowiska zwirtualizowanego (16%),
   - trudności z zarządzaniem (16%).
• Wzrost popularności wirtualizacji: W ciągu najbliższych trzech lat sytuacja ulegnie zmianie. Niemal połowa uczestniczących w ankiecie informatyków (46%) spodziewa się, że dojdzie do wirtualizacji 50-100% serwerów w ich środowisku produkcyjnym.
• Informatycy dostrzegają duże oszczędności zapewniane przez wirtualizację: dwie piąte respondentów (40%) spodziewa się obniżenia kosztów centrum przetwarzania danych o 25-49%, a kolejne 30% respondentów oczekuje obniżki kosztów sięgającej maksymalnie 24%.

Raport został opracowany na podstawi badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cisco przez firmę zajmującą się badaniami rynkowymi - InsightExpress. Badaniem objęto 13 państw: Australię, Brazylię, Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Włochy, Japonię, Meksyk, Hiszpanię, Rosję, Wielką Brytanię i USA.

Czytaj również:
Tendencje dotyczące cloud computing
Tendencje, problemy i priorytety w centrach danych
Możliwości kariery zawodowej w centrach danych

Skomentuj na forum