Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Cloud Computing pozwoli stworzyć ponad 800 000 miejsc pracy

Cloud ComputingW rezultacie przewidywanego rozpowszechnienia technologii przetwarzania w chmurze (cloud computing) w wielu branżach głównych gospodarek europejskich istnieje możliwość wygenerowania dodatkowych 763 mld EUR do roku 2015, a także stworzenia wielu milionów nowych miejsc pracy.


Instytut Centre for Economics and Business Research (Cebr) zaprezentował nowe wyniki badań drugiej części raportu firmy EMC zatytułowanego Korzyści płynące z usług przetwarzania w chmurze w 2011 r. (2011 Cloud Dividend). Raport koncentruje się na kluczowych sektorach gospodarki Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Przetwarzanie w chmurze umożliwia udostępnianie przedsiębiorstwom informacji i technologii w sposób bezpieczny i skalowalny. Rozwiązanie jest dostępne jako usługa, z której firmy korzystają, kiedy jest to potrzebne. Taki model dostępu do systemów informatycznych i informacji przyspiesza wprowadzanie nowych produktów, pozwala uniknąć tradycyjnych progów wejściowych i umożliwia wykorzystanie nowych okazji pojawiających się na rynku. Badanie koncentruje się na trzech najbardziej popularnych obecnie modelach przetwarzania w chmurze: chmurze publicznej (kontrolowanej przez dostawcę); chmurze prywatnej (kontrolowanej wewnętrznie przez dział informatyczny przedsiębiorstwa) oraz chmurze hybrydowej (połączeniu obu typów architektur).

Dzięki połączeniu możliwości szybszego rozpoczęcia działalności, rozwoju działalności oraz ograniczenia kosztów, w branży dystrybucji, handlu detalicznego i hotelarskiej będzie możliwe uzyskanie 233 mld EUR - co stanowi 31% łącznych korzyści ekonomicznych, które są przewidywane w tym regionie. 77% tej wartości zostanie uzyskane z prywatnych i hybrydowych rozwiązań typu cloud.

Branża dystrybucji, sprzedaży detalicznej i hotelarska miała  największy udział w korzyściach ekonomicznych we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Natomiast w Niemczech najsilniejszy był sektor usług bankowych, finansowych i biznesowych. Wydatki kapitałowe na rozwiązania informatyczne w tych branżach ograniczono o 18,1 mld EUR.

Według najnowszego badania, większość nowych miejsc pracy zostanie utworzonych w rezultacie przyjęcia technologii przetwarzania w chmurze w sektorze rządowym, szkolnictwie i służbie zdrowia. Przewiduje się, że powstanie tam ponad 800 000 nowych miejsc pracy. Badanie pokazuje, że we wszystkich pięciu gospodarkach łączna liczba nowych miejsc pracy może wzrosnąć nawet do 2,4 mln w 2015 roku.

„Nowoczesne technologie wprowadzają zmiany w prywatnych firmach, usługach realizowanych przez sektor publiczny i w życiu społecznym. Zastosowanie rozwiązań IT zapewnia wzrost dochodów i poziomu zatrudnienia. Krytyczną rolę w tym procesie zmian odgrywa przetwarzanie w chmurze (cloud computing). Wpływ nowoczesnych technologii nie ogranicza się jedynie do przodujących w tej dziedzinie nowych firm, ale dotyczy także modeli zarządzania stosowanych w tradycyjnych organizacjach. Specjaliści w dziedzinie IT powinni nie tylko umieć funkcjonować w środowisku takich tradycyjnych firm, ale także odpowiednio wykorzystać swoją wiedzę i zastosować nowoczesne rozwiązania dopasowując je do potrzeb danej instytucji” - mówi Adam Thilthorpe, dyrektor z  Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego.

Ta część raportu „Korzyści płynące z usług przetwarzania w chmurze” koncentruje się na korzyściach ekonomicznych i wpływie usług przetwarzania w chmurze na określone branże we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Raport wskazuje oszczędności (wydatki kapitałowe i operacyjne) możliwe do uzyskania w przedsiębiorstwach, które wdrożą technologię przetwarzania w chmurze oraz mierzy je w porównaniu ze zmiennymi makroekonomicznymi i biznesowymi - takimi jak możliwości rozwoju działalności, rozpoczęcie działalności, pośrednia wartość dodana brutto, obciążenia podatkowe, a także wydatki związane z usługami przetwarzania w chmurze - w celu określenia wartości tej technologii w euro w poszczególnych krajach.

Pełna treść raportu jest dostępna pod adresem www.emc.com/clouddividend.

Źródło: EMC
Skomentuj na forum