Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Tendencje, problemy i priorytety w centrach danych

RaportFirma Cisco Systems zaprezentowała ostatnią część raportu z cyklu badań Cisco Connected World Report. Poniżej przedstawiamy tendencje, problemy, priorytety i strategie w centrach przetwarzania danych.


• Najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych uznali, że najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych  to m.in. bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność oraz budżet na serwisowanie i zarządzanie.
 
• Najważniejsze technologie i tendencje: Jedna trzecia kierowników ds. informatycznych wymieniła mobilny dostęp do informacji jako tendencję, która wywrze największy wpływ na centra przetwarzania danych, zwłaszcza w Chinach (47%), Brazylii (40%) i Niemczech (39%). Za niemal tak samo ważne uznano wirtualizację (32%), wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych (29%), wirtualizację komputerów biurkowych (27%) oraz przetwarzanie w chmurze (17%).
 
• Tendencje biznesowe, które wywrą największy wpływ na centra przetwarzania danych w firmach: Kierownicy ds. informatycznych zostali poproszeni o wskazanie wszystkich tych tendencji biznesowych, które mogą w ciągu najbliższych trzech lat wywrzeć największy wpływ na centra przetwarzania danych w ich firmach. Dwie piąte (40%) respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat najważniejszą tendencją biznesową będzie wzrost liczby aplikacji i ilości danych, bezpośrednio za nią uplasowało się zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem (39%) oraz obniżenie kosztów (34%). Wysoką pozycję na liście zajęła takżę obsługa rozproszonych pracowników mobilnych lub zdalnych oraz upowszechnienie technologii wideo i technologii ułatwiających współpracę.

• Rola sieci: 69% uczestniczących w ankiecie informatyków prognozuje wzrost roli sieci z uwagi na jej kluczową pozycję w centrum przetwarzania danych oraz na zapewnianą przez nią możliwość ujednolicenia zasobów i zarządzania nimi.

• Główna strategia centrów przetwarzania danych: Za najważniejszą strategię technologiczną, którą zamierzają zrealizować w swoich centrach przetwarzania danych, ponad jedna czwarta (28%) uczestniczących w ankiecie informatyków uznała wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrum przetwarzania danych, która umożliwi połączenie ruchu danych z systemów pamięci masowej oraz ruchu w sieci LAN. Następne pozycje w tym rankingu zajęła wirtualizacja serwerów (23%), przetwarzanie w chmurze (18%), ujednolicone przetwarzanie (17%) oraz wirtualizacja komputerów biurkowych (13%).

• Najważniejsze priorytety centrów przetwarzania danych: Za główne priorytety centrów przetwarzania danych na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat uznano zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dopasowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).

• Ujednolicone przetwarzanie: Mimo tego, że ujednolicone przetwarzanie jest technologią całkiem nową, około jednej piątej (19%) informatyków już ją przetestowało lub wdrożyło, natomiast kolejne 41% planuje przetestować lub wdrożyć rozwiązanie z zakresu ujednoliconego przetwarzania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

• Średnia liczba centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych stwierdzili, że zasoby serwerowe w ich firmie są rozmieszczone średnio w 14 centrach przetwarzania danych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję InsightExpress - zewnętrzną firmę ze Stanów Zjednoczonych zajmującą się badaniami rynkowymi - na zlecenie firmy Cisco. Sondaż przeprowadzono w 13 krajach: Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Hiszpania, Rosja, Wielka Brytania i USA.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum