Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Tendencje, problemy i priorytety w centrach danych

RaportFirma Cisco Systems zaprezentowała ostatnią część raportu z cyklu badań Cisco Connected World Report. Poniżej przedstawiamy tendencje, problemy, priorytety i strategie w centrach przetwarzania danych.


• Najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych uznali, że najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych  to m.in. bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność oraz budżet na serwisowanie i zarządzanie.
 
• Najważniejsze technologie i tendencje: Jedna trzecia kierowników ds. informatycznych wymieniła mobilny dostęp do informacji jako tendencję, która wywrze największy wpływ na centra przetwarzania danych, zwłaszcza w Chinach (47%), Brazylii (40%) i Niemczech (39%). Za niemal tak samo ważne uznano wirtualizację (32%), wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych (29%), wirtualizację komputerów biurkowych (27%) oraz przetwarzanie w chmurze (17%).
 
• Tendencje biznesowe, które wywrą największy wpływ na centra przetwarzania danych w firmach: Kierownicy ds. informatycznych zostali poproszeni o wskazanie wszystkich tych tendencji biznesowych, które mogą w ciągu najbliższych trzech lat wywrzeć największy wpływ na centra przetwarzania danych w ich firmach. Dwie piąte (40%) respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat najważniejszą tendencją biznesową będzie wzrost liczby aplikacji i ilości danych, bezpośrednio za nią uplasowało się zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem (39%) oraz obniżenie kosztów (34%). Wysoką pozycję na liście zajęła takżę obsługa rozproszonych pracowników mobilnych lub zdalnych oraz upowszechnienie technologii wideo i technologii ułatwiających współpracę.

• Rola sieci: 69% uczestniczących w ankiecie informatyków prognozuje wzrost roli sieci z uwagi na jej kluczową pozycję w centrum przetwarzania danych oraz na zapewnianą przez nią możliwość ujednolicenia zasobów i zarządzania nimi.

• Główna strategia centrów przetwarzania danych: Za najważniejszą strategię technologiczną, którą zamierzają zrealizować w swoich centrach przetwarzania danych, ponad jedna czwarta (28%) uczestniczących w ankiecie informatyków uznała wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrum przetwarzania danych, która umożliwi połączenie ruchu danych z systemów pamięci masowej oraz ruchu w sieci LAN. Następne pozycje w tym rankingu zajęła wirtualizacja serwerów (23%), przetwarzanie w chmurze (18%), ujednolicone przetwarzanie (17%) oraz wirtualizacja komputerów biurkowych (13%).

• Najważniejsze priorytety centrów przetwarzania danych: Za główne priorytety centrów przetwarzania danych na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat uznano zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dopasowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).

• Ujednolicone przetwarzanie: Mimo tego, że ujednolicone przetwarzanie jest technologią całkiem nową, około jednej piątej (19%) informatyków już ją przetestowało lub wdrożyło, natomiast kolejne 41% planuje przetestować lub wdrożyć rozwiązanie z zakresu ujednoliconego przetwarzania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

• Średnia liczba centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych stwierdzili, że zasoby serwerowe w ich firmie są rozmieszczone średnio w 14 centrach przetwarzania danych.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję InsightExpress - zewnętrzną firmę ze Stanów Zjednoczonych zajmującą się badaniami rynkowymi - na zlecenie firmy Cisco. Sondaż przeprowadzono w 13 krajach: Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Hiszpania, Rosja, Wielka Brytania i USA.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja