Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Novell podsumowuje rok 2010

NovellW ciągu roku od ogłoszenia zaangażowania się w szybko rozwijający się rynek rozwiązań do inteligentnego zarządzania obciążeniami (Intelligent Workload Management), Novell wprowadził kilkanaście nowych produktów, zyskał ponad 4500 nowych klientów i zawarł ważne porozumienia o współpracy z wiodącymi w branży firmami.


Wśród nowości produktowych pojawiły się takie nowatorskie rozwiązania, jak Novell Identity Manager 4, Novell Cloud Manager, ZENworks 11 oraz SUSE Appliance Toolkit - pozwalające klientom wdrażać inteligentne zarządzania obciążeniami w swoich środowiskach informatycznych. Umożliwia to zarówno użytkownikom biznesowym, jak i informatykom optymalne zrównoważenie elastyczności i kontroli nad informatyką w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud.

„Według ostatnich badań przeprowadzonych wśród szefów informatyki przez Harris Interactive na zamówienie Novella, środowiska typu cloud - zarówno publiczne, ja i prywatne - stają się coraz bardziej istotną częścią zasobów informatycznych przedsiębiorstw, a firmy są zainteresowane uproszczeniem zarządzania zintegrowanymi środowiskami fizycznymi i wirtualnymi oraz środowiskami typu cloud,” - mówi Bob Tarzey, analityk i dyrektor firmy Quocirca. „Infrastruktura informatyczna musi być wszechstronna i elastyczna, by móc adaptować się do zmieniających się wymagań biznesowych, jednak bez odpowiednich narzędzi do zarządzania może generować nadmierne obciążenie ekonomiczne, a nawet straty ze względu na niedostateczne wykorzystanie potencjału, ryzyko wynikające z niedostatecznego bezpieczeństwa i nieoptymalne funkcjonowanie obciążeń. Oferowane przez Novella rozwiązania WorkloadIQ pomagają uporać się z tymi
problemami.”

Novell od początków swej działalności przywiązuje dużą wagę do innowacji. W ciągu mijającego roku firma wprowadziła do oferty wiodące na rynku produkty przeznaczone dla wszystkich elementów cyklu inteligentnego zarządzania obciążeniami:

Tworzenie obciążeń

• SUSE Appliance Toolkit - zestaw narzędzi, upraszczających konfigurowanie wirtualnych urządzeń programowych działających w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud i zarządzanie nimi. 
• SUSE Gallery - nowy internetowy katalog, umożliwiający użytkownikom SUSE Studio publikowanie i bezpłatne pobieranie wirtualnych urządzeń programowych i aplikacji dla środowisk typu cloud.
• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 - wyróżniająca się największą zgodnością interoperacyjną platforma dla newralgicznych systemów informatycznych zarówno fizycznych, jak i wirtualnych - od komputerów osobistych po centra danych.

Zabezpieczanie obciążeń

• Identity Manager 4 Advanced Edition - pierwsze w branży rozwiązanie gwarantujące spójność polityk tożsamości, bezpieczeństwa i zapewniania zgodności z wymogami przepisów w całym ekosystemie informatycznym, obejmującym środowiska fizyczne i wirtualne oraz środowiska typu cloud, pozwalające zapewnić
większe bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i złożoności dokumentowania zgodności z wymogami
przepisów.
• Novell Cloud Security Service - pozwala dostawcom usług realizowanych w środowiskach typu cloud gwarantować swoim klientom bezpieczny dostęp i zgodność z wymogami przepisów. Stanowiąc część szerokiej oferty Novella w zakresie tożsamości i bezpieczeństwa, zapewnia przedsiębiorstwom spójną
platformę zarządzania tożsamością w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud.
• Sentinel Log Manager Appliance - pierwsze w branży rozwiązanie do zarządzania rejestrami zdarzeń dostępne w postaci wirtualnego urządzenia programowego. Zapewnia zarządzanie rejestrami zdarzeń, zapewnianie zgodności z wymogami przepisów i podwyższone bezpieczeństwo.

Zarządzanie

• Novell Cloud Manager - jedyne na rynku rozwiązanie dla środowisk typu cloud computing, umożliwiające firmom tworzenie prywatnych chmur z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury informatycznej, bez względu na rodzaj sprzętu, hipernadzorcy czy systemu operacyjnego.
• PlateSpin Migrate, PlateSpin Protect i PlateSpin Forge - pierwsze rozwiązania do zarządzania wirtualizacją, umożliwiające migrację działających obciążeń ze środowisk fizycznych do wirtualnych i odwrotnie oraz między środowiskami fizycznymi w systemach Linux i Windows.
• ZENworks 11 - integrując mechanizmy zarządzania komputerami osobistymi, zasobami, aktualizacjami i bezpieczeństwem punktów końcowych w jednej konsol
i, ZENworks 11 pozwala klientom obniżać koszty i ryzyko zarządzania urządzeniami w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud, jednocześnie radykalnie upraszczając realizację bieżących potrzeb, takich jak migracje do Windows 7.
• ZENworks Configuration Management virtual appliance - jedno z pierwszych w branży rozwiązań typu plug-and-play integrujących mechanizmy zarządzania komputerami osobistymi, zasobami, aktualizacjami.

Mierzenie obciążeń

• Novell Operations Center - reprezentujące nową generację rozwiązanie do zarządzania usługami biznesowymi, udostępniające kompleksowy obraz usług informatycznych w celu weryfikacji ich zgodności z założonymi poziomami jakości.

Oprócz tego, w pierwszym kwartale przyszłego roku Novell planuje udostępnić SUSE Manager, nowe narzędzie open source przeznaczone do zarządzania środowiskami SUSE Linux Enterprise i Red Hat Enterprise Linux, a także Novell Identity Manager 4 Standard Edition i Novell Privileged User Manager 2.3.
 
Umowy o współpracy

W ciągu mijającego roku Novell zawarł nowe i rozszerzył istniejące umowy o współpracy, efektem których są kompleksowe, zintegrowane rozwiązania dla klientów. Z firmą VMware została zawarta umowa OEM, w ramach której VMware dystrybuuje system operacyjny SUSE Linux Enterprise Server (SLES) i świadczy w jego sprawach pomoc techniczną, a także tworzy z jego wykorzystaniem wirtualne urządzenia programowe. Novell zawarł umowę z firmą Verizon, przewidującą dostarczanie usług
bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością w środowiskach typu cloud. Dzięki umowie z Novellem, Vodacom Business integruje większość rozwiązań WorkloadIQ Novella w środowiskach typu cloud udostępnianych swym klientom.

Nagrody i wyróżnienia

Innowacyjne rozwiązania przyniosły Novellowi szereg najwyższych wyróżnień za nowe produkty i współpracę z partnerami. Program partnerski Novella został uhonorowany nagrodą „CRN Partner Program Guide 5-Star” oraz przyznaną również przez CRN nagrodą „Top 100 Executives 2010”. Oprócz tego magazyn ERP Executive uhonorował Novella nagrodą „Best of SAPPHIRE NOW” w kategorii „Doskonałość w innowacji produktów”.

Inne wyróżnienia obejmują nagrodę amerykańskiego biznesu za najlepszy nowy produkt lub usługę informatyczną dla SUSE Studio oraz wybór redakcji HPC in the Cloud w kategorii rozwiązań bezpieczeństwa dla środowisk typu cloud.

Źródło: Novell
Skomentuj na forum