Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wirtualizacja serwerów - badanie CA Technologies

CA TechnologiesFirma CA Technologies ogłosiła wyniki nowego, niezależnego badania, które wskazuje, że 74% organizacji IT z regionu EMEA (Europia Środkowa i Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka) wdraża lub już wdrożyło wirtualizację serwerów w ramach całościowej strategii IT.


Na zamówioną przez firmę CA Technologies ankietę "Chmury obliczeniowe - przyszłość IT we wschodzących gospodarkach regionu EMEA?" odpowiedziało ponad 600 szefów działów IT z dwunastu krajów.

Raport wskazuje, że około jedna trzecia ankietowanych organizacji wyszła już poza etap planowania wirtualizacji i poczyniła pierwsze kroki w celu jej wdrożenia. 43% przedsiębiorstw we wschodzących gospodarkach regionu EMEA jest w trakcie wdrażania wirtualizacji serwerów. Jest to wynik pozytywny na tle podobnej ankiety przeprowadzonej pod koniec roku 2009 w Europie Zachodniej, w której około 48% respondentów stwierdziło, że posiada strategię wirtualizacji serwerów.

Choć poziom akceptacji wirtualizacji jest dość wysoki, chmury obliczeniowe nie są już tak popularne. Pomimo tego większość respondentów jednoznacznie uznaje chmury obliczeniowe za zjawisko o charakterze trwałym, a nie za przejściowy trend. Organizacje wykazały zainteresowanie publiczną architekturą chmurową, niemal tak samo ceniąc modele Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i Platform as a Service (PaaS).

"Wirtualizacja serwerów w polskich organizacjach ma na celu głównie poprawę niezawodności usług i oszczędności. Te aspekty są konsekwentnie wymieniane przez organizacje wszystkich typów i wielkości. Jeżeli chodzi o chmury obliczeniowe, to firmy wybierają to rozwiązanie głównie z myślą o zabezpieczeniu poufnych danych" - powiedział Michał Furman, Industry Solutions Director, CA Technologies Polska.

Z badania jednoznacznie wynika, że organizacje z tego regionu powoli, lecz konsekwentnie przechodzą w kierunku chmur obliczeniowych. Ta wzrostowa tendencja umożliwi organizacjom wykorzystanie pełni zalet wirtualizacji, takich jak zmniejszenie kosztów i zużycia energii, większa sprawność biznesowa i informatyczna, skuteczne zarządzanie, zdolność do reakcji na oczekiwania rynku, a także udoskonalenie usług.

 

Badanie w liczbach:
• 74% badanych organizacji planuje wirtualizację serwerów lub ją wdrożyła w różnym zakresie - tak wynika z nowego, niezależnego badania „Cloud Computing - The Future of IT in Emerging EMEA?” (Chmury obliczeniowe - przyszłość IT we wschodzących gospodarkach regionu EMEA?) zamówionego przez CA Technologies
• 82% polskich respondentów wdrożyło wirtualizację serwerów lub to planuje
• 71% respondentów z regionu EMEA rozważa zastosowanie wirtualizacji w celu poprawy niezawodności usług w swoich organizacjach
• 73% uważa, że chmury obliczeniowe to średnio- lub długoterminowa zmiana w komputerowej metodologii
• Organizacje ze wschodzących gospodarek regionu EMEA są bardziej zainteresowane użytkowaniem chmur publicznych (44%) niż prywatnych (38%)
• 41% polskich respondentów jest zainteresowanych modelem Infrastructure as a Service publicznej architektury chmurowej. Chcieliby oni korzystać z pojemności infrastruktury zewnętrznej w razie potrzeby - na przykład w celu uzyskania dodatkowego miejsca w pamięci lub mocy obliczeniowej.
• Jako główne przeszkody na drodze do chmur obliczeniowych wymienia się bezpieczeństwo (31%), przepustowość (18%) i problemy związane z zarządzaniem (16%).


Badanie „Chmury obliczeniowe - przyszłość IT we wschodzących gospodarkach regionu EMEA?” przeprowadziła firma Vanson Bourne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w badaniach rynków technologicznych. Firma Vanson Bourne przeprowadziła ponad 600 rozmów z szefami działów IT w sierpniu 2010 r. W próbce uwzględniono respondentów z Rosji, Turcji, Czech, Słowacji, Polski, Rumunii, Węgier, Chorwacji, Słowenii, RPA, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Źródło: CA
Skomentuj na forum