Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Superkomputery a rozwój polskiej nauki

NewsNa konferencji zorganizowanej przez firmę Hewlett-Packard Polska pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Superkomputery a nowoczesne projekty badawcze”, przedstawiciele środowiska naukowego, biznesowego oraz administracji rządowej, rozmawiali o rosnącym potencjale polskiej nauki, wspieranej systemami o najpotężniejszej mocy obliczeniowej.


Inspiracją do spotkania w tak znamienitym gronie było zajęcie wysokiej pozycji polskich superkomputerów na ogłoszonej w zeszłym tygodniu, prestiżowej liście TOP500. Ranking TOP500 prezentuje największe klastry obliczeniowe na świecie.

Na konferencji w roli prelegentów wystąpiła m. in. prof. dr hab. Maria E. Orłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH (ośrodka posiadającego obecnie  najmocniejsze systemy obliczeniowe w Polsce), Paweł Czajkowski, prezes HP Polska oraz dyrektorzy Naukowych Ośrodków Obliczeniowych.

Spośród sześciu polskich superkomputerów notowanych na aktualnej liście TOP500, aż pięć zostało wyprodukowanych przez HP. Wszystkie wykorzystują rozwiązanie HP BladeSystem.BL2x220c. Charakteryzują się one tym, że zajmują mało miejsca i oferują bardzo dużą moc obliczeniową przy niskim poborze prądu i wydzielają niedużo ciepła. HP BladeSystem stanowi najpopularniejszą platformę sprzętową na całej liście TOP500.

"Stan polskiej infrastruktury informatycznej nauki oceniam jako dobry" - powiedziała minister Maria E. Orłowska. "Moc obliczeniowa, do której mają dostęp polscy naukowcy, pozwala nam realizować prestiżowe projekty badawcze na równi z innymi krajami Europy. Z tak wyposażonymi ośrodkami doskonale wpisujemy się w rynek światowy, systematycznie wzmacniając naszą pozycję."

Wybrane projekty realizowane przy wsparciu polskich superkomputerów:

1) PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Projekt dostarczy polskiej społeczności naukowej usług informatycznych opartych na gridowych klastrach komputerowych, służących e-Science w różnych dziedzinach; infrastruktura musi być kompatybilna i interoperabilna z gridem europejskim i światowym. System będzie skalowalny i pozwoli na dołączenie instytutów badawczych, czy „platform technologicznych”; będzie mógł być wykorzystany przez administrację państwową, zespoły zarządzania kryzysowego, czy jednostki przemysłowe.

W wyniku realizacji projektu powstanie otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych.

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie znaczącego wzrostu udostępnianej mocy obliczeniowej - o ok. 215 TFLOPS oraz pamięci dyskowej o ok. 2500 TB, a także zbudowanie systemu gridowego umożliwiającego efektywne i innowacyjne wykorzystywanie powstałej infrastruktury sprzętowej.

2) POWIEW - Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki
Celem projektu jest udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających przetwarzania obliczeniowego o skali dotychczas zarezerwowanej dla nielicznych ośrodków zagranicznych.

Główne założenia:
• utworzenie infrastruktury obliczeniowej najwyższej wydajności oraz udostępnienie, z zapewnieniem wsparcia naukowego i programistycznego, do realizacji projektów o uznanej za szczególnie istotną wartości merytorycznej i udokumentowanych parametrach obliczeniowych
• utworzenie krajowego centrum kompetencji w zakresie rozwoju modeli obliczeniowych i ich zoptymalizowanych wersji dla wiodących klas architektur komputerowych generacji petaskalowych, który m.in. przejmie koordynację działań badawczych i rozwojowych w zakresie nauk obliczeniowych o strategicznym znaczeniu w nauce, technice i gospodarce
• utworzenie ośrodka kompetencji w dziedzinie wielkoskalowej analizy danych i modelowania wizualnego

3) PLATON - Platforma Obsługi Nauki PLATON
Projekt PLATON zakłada budowę i uruchomienie 5 następujących usług działających w oparciu o sieć PIONIER:
• Usług wideokonferencji, które zrealizowane będą poprzez budowę wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego umożliwiającego zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewnią możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.
• Usług eduroam polegających na prostym i bezpieczny roamingu osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych, bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.
• Usług kampusowych, które zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux.
• Usług powszechnej archiwizacji polegających na udostępnieniu w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki przyłączonej do sieci PIONIER.
• Usług naukowej interaktywnej telewizji HD: udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla nauki, edukacji i telemedycyny.

Skomentuj na forum