Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Strategia bezpieczeństwa - wirtualizacja i cloud

RSATematem wystąpienia otwierającego konferencję RSA Conference Europe 2010, wygłoszonego przez członków dyrekcji RSA, działu zabezpieczeń firmy EMC, było tworzenie strategii w efektywnym i niezawodnym zarządzaniu zabezpieczeniami infrastruktury fizycznej i wirtualnej oraz infrastruktury przetwarzania w chmurze.


W wspólnym wystąpieniu Art Coviello i Tom Heiser, prezes i dyrektor operacyjny RSA, przedstawili interesującą wizję oraz realną strategię, demonstrując, jak działy bezpieczeństwa mogą wykorzystać możliwości oferowane przez wirtualizację i przetwarzanie w chmurze (cloud computing) do budowy systemów „kontroli ruchu” zapewniających bezpieczeństwo informacji.

"Branża zabezpieczeń nie dysponuje systemem integrującym funkcje kontroli ludzi, procesów i indywidualnych zabezpieczeń, którym można byłoby zarządzać za pomocą takiego samego skorelowanego, kontekstowego i kompleksowego widoku, jaki wykorzystuje się w branży lotniczej do zagwarantowania bezpieczeństwa lotów" - powiedział Art Coviello, prezes RSA, działu zabezpieczeń firmy EMC. "Mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem informacji muszą funkcjonować jako system zdolny do efektywnego i skutecznego zarządzania naszymi infrastrukturami informatycznymi, zapewniając pełny wgląd, łatwość zarządzania i kontrolę trzech obszarów - środowisk fizycznych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Potrzebujemy systemu, który pozwoli nam wyeliminować luki w ochronie oraz stosować funkcje kontroli w bardziej całościowy i systematyczny sposób, centralizując zarządzanie nie tylko funkcjami kontroli pewnych producentów, ale wszystkimi takimi funkcjami".

Coviello i Heiser przedstawili trzy współpracujące ze sobą warstwy niezbędne do realizacji wizji skutecznego systemu „kontroli ruchu” na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa informacji:

1. Warstwa egzekwowania funkcji kontroli, na poziomie której egzekwuje się instalowanie funkcji wykrywających zagrożenia bezpieczeństwa w ramach infrastruktury. W optymalnym środowisku wiele funkcji kontroli wbudowuje się bezpośrednio w infrastrukturę informatyczną, np. w systemy operacyjne i sieci, zapewniając pełne pokrycie bez wdrażania setek narzędzi punktowych i zarządzania nimi.
2. Warstwa zarządzania funkcjami kontroli, na poziomie której przedsiębiorstwa mogą udostępniać i monitorować funkcje kontroli bezpieczeństwa. Wprowadzenie tej warstwy pozwala skonsolidować różne konsole do zarządzania zabezpieczeniami.
3. Warstwa zarządzania zabezpieczeniami, na poziomie której definiuje się reguły zarządzania przedsiębiorstwem i infrastrukturą informatyczną, oparte na wymogach zapewniania zgodności z przepisami, najlepszych procedurach oraz specyfice ryzyka. Jest to również warstwa, w której spotykają się zdarzenia i ostrzeżenia przekazywane przez funkcje kontroli zainstalowane w ramach infrastruktury i gdzie koreluje się je w celu oceny zgodności z przepisami oraz w razie potrzeby stosuje środki naprawcze.

"Dzięki integracji tych technologii, systemów i źródeł informacji umożliwiamy wprowadzenie całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz uzyskanie całościowego wglądu w najważniejsze elementy systemu zabezpieczeń i zapewniania tej zgodności w ramach całej infrastruktury informatycznej. W rezultacie tworzymy naszą własną wersję systemu „kontroli ruchu” w ramach tradycyjnej infrastruktury informatycznej"- powiedział Tom Heiser, dyrektor ds. operacyjnych w RSA, dziale zabezpieczeń firmy EMC.

Prelegenci omówili również, jak można stosować to samo podejście w trakcie przechodzenia przedsiębiorstwa na przetwarzanie w chmurze. Można wtedy wykorzystać wirtualizację do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez udostępnienie jednego rozwiązania gwarantującego wgląd w zasoby fizyczne i wirtualne oraz zasoby do przetwarzania w chmurze, a także koordynację tych zasobów. przedstawione też dwa przykłady możliwości kontroli ruchu w środowiskach przetwarzania w chmurze. Pierwszy z nich dotyczył demonstracji technologii opracowanej przez dział RSA oraz firmy VMWare i Intel. Wykorzystano w niej technologię Trusted Execution firmy Intel oraz platformę RSA Archer Enterprise Governance, Risk and Compliance przeznaczoną do tworzenia łańcucha zaufania obejmującego różne element infrastruktury - od procesora, poprzez monitor maszyny wirtualnej, aż po system operacyjny. Rozwiązanie to opracowano, aby umożliwić faktyczne sprawdzenie, czy aplikacje wirtualne działają w oparciu o infrastrukturę, która nie została zainfekowana przez szkodliwe oprogramowanie. Drugi przykład dotyczył demonstracji nowej technologii przeznaczonej do kontroli lokalizacji geograficznej maszyn wirtualnych oraz do zarządzania tą lokalizacją. W technologii tej wykorzystano procesor TXT Intela, rozwiązanie VMWare vCenter oraz platformę RSA Archer eGRC. Opracowano ją, aby umożliwić wprowadzanie ograniczeń opartych na regułach, zapobiegających wyciekaniu danych poufnych i procesów realizowanych w chmurze do nieautoryzowanych lokalizacji.

Źródło: EMC
Skomentuj na forum