Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Novell przedstawia WorkloadIQ

NovellNovell zaprezentował WorkloadIQ - kompleksowe portfolio zintegrowanych rozwiązań z dziedziny inteligentnego zarządzania obciążeniami (Intelligent Workload Management, IWM).


Strategia Novella w zakresie IWM opiera się na zintegrowaniu mechanizmów zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem z obciążeniami serwerów (ang. workload). Zapewni to klientom niezawodne i efektywne świadczenie użytkownikom (pracownikom firmy, kontrahentom, klientom, partnerom itd.) usług informatycznych w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud. Od wejścia na rynek IWM, które nastąpiło w grudniu 2009, Novell udostępnił siedem produktów w ramach WorkloadIQ i przewiduje udostępnienie kolejnych pięciu do końca bieżącego roku.

„IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych lat przedsiębiorstwa rozwijać będą zasoby informatyczne o charakterze mieszanym - fizyczne, wirtualne i typu cloud. Aby jak najlepiej wykorzystać tę dynamiczną, heterogeniczną infrastrukturę, informatycy potrzebować będą bardziej zautomatyzowanego, opartego na politykach podejścia do zarządzania obciążeniami – ich tworzeniem, udostępnianiem, migracją, monitorowaniem, pomiarami i zapewnianiem bezpieczeństwa. Inteligentne zarządzanie obciążeniami to szybko rozwijająca się koncepcja, która zaspokaja te potrzeby dzięki wykorzystaniu szeregu ważnych technologii” – mówi Mary Johnston Turner, dyrektor ds. badań w dziale korporacyjnego oprogramowania do zarządzania systemami w IDC.

WorkloadIQ oferuje klientom unikalne, pragmatyczne podejście do inteligentnego zarządzania obciążeniami - jednej z najszybciej rozwijających się koncepcji w branży informatycznej. Według IDC, rozwiązania do inteligentnego zarządzana obciążeniami rozwijają się w obrębie szeregu istniejących technologii, takich, jak urządzenia programowe, automatyzacja zarządzania serwerami i obciążeniami oraz rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem. Według szacunków IDC, w roku 2009 wartość światowego rynku rozwiązań do automatyzacji zarządzania serwerami i obciążeniami osiągnęła 600 milionów USD, rynku oprogramowania do zarządzania tożsamością i dostępem - 3,5 miliarda USD, zaś rynku wirtualnych urządzeń programowych  - 156 milionów USD (dane z raport IDC: „Intelligent Workload Management: Opportunities and Challenges”, Doc. #223661, czerwiec 2010 r.).

WorkloadIQ stanowi odpowiedź Novella i jego partnerów na fundamentalne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji w postaci unikalnego, skoncentrowanego na tożsamości podejścia do zarządzania obciążeniami. WorkloadIQ udostępnia kompleksowy, spójny pakiet produktów, dających klientom możliwość łatwego i bezpiecznego zarządzania obciążeniami w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud. WorkloadIQ obsługuje pełny cykl IWM, obejmujący tworzenie, zapewnianie bezpieczeństwa, zarządzanie i mierzenie obciążeń, odznacza się przy tym modułowością, pozwalając klientom zaspokajać najpilniejsze potrzeby i stopniowo budować rozwiązanie zintegrowane.

Na rynku IWM konkuruje ze sobą wielu dostawców rozwiązań automatyzujących zarządzanie informatyką i służących zapewnianiu bezpieczeństwa, ale jedynie Novell przedstawił kompleksową koncepcję produktów lokujących się we wszystkich czterech segmentach rynku IWM. Od czasu przedstawienia swej strategii IWM w ubiegłym roku, Novell udostępnił siedem produktów należących do portfolio WorkloadIQ, w tym SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1, SUSE Gallery oraz SUSE Appliance Toolkit, PlateSpin Migrate, PlateSpin Protect, PlateSpin Forge, urządzenie Novell Sentinel Log Manager i wirtualne urządzenie ZENworks Configuration Management. Do końca bieżącego roku Novell planuje udostępnić pięć kolejnych produktów – Novell Cloud Manager, Novell Identity Manager 4, Novell Cloud Security Service, Novell Operations Center oraz ZENworks 11.

Novell we współpracy z partnerami dąży do zapewnienia klientom możliwości stopniowego wdrażania inteligentnego zarządzania obciążeniami. W czerwcu 2010 firma VMware poinformowała, że będzie dystrybuować system operacyjny SUSE Linux Enterprise Server i oferować dla niego pomoc techniczną. Klienci pragnący wdrożyć SUSE Linux Enterprise Server for VMware na maszynach wirtualnych VMware vSphere będą uprawnieni do otrzymania bez dopłaty, w ramach zakupionej licencji VMware vSphere, abonamentu SUSE Linux Enterprise Server, obejmującego poprawki i aktualizacje. Firma VMware poinformowała również o zamiarze standaryzacji swej oferty urządzeń wirtualnych w oparciu o SUSE Linux Enterprise Server.

„Strategią Novella jest udzielanie pomocy klientom, we współpracy z partnerami, w rozwiązywaniu aktualnych problemów punktowych, a jednocześnie umożliwienie osiągnięcia pełnego inteligentnego zarządzania obciążeniami w przyszłości. Na przykład Novell Identity Manager 4 umożliwia spójne zarządzanie politykami tożsamości w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud. Gdy w przyszłości zostanie wdrożone rozwiązanie Novell Cloud Manager, klient będzie mógł zbudować prywatne środowisko typu cloud z wykorzystaniem istniejących zasobów centrum danych. Każdy z tych produktów rozwiązuje określony problem. Jednak współdziałanie tych dwóch produktów umożliwia klientowi bezpieczne zarządzanie usługami informatycznymi w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud oraz optymalizację wykorzystania zasobów” – mówi Richard Whitehead, od niedawna dyrektor działu Intelligent Workload Management w firmie Novell.

Oprócz współpracy z VMware, Novell zawarł istotne porozumienia o współpracy w dziedzinie rozwiązań typu cloud z firmami takimi, jak Amazon Web Services, Atos Origin, BasisOne, Fujitsu i Vodacom Business, którzy dołączyli do grona partnerówobejmującego firmy ECS Technology, Gen-i, IBM, Tencent i Trustmarque. Każdy z tych dostawców rozwiązań typu cloud wykorzystuje różne elementy architektury WorkloadIQ, pomagające bezpiecznie zarządzać środowiskami cloud i zapewniające klientom inteligentne zarządzanie obciążeniami.

Architektura produktów WorkloadIQ

Choć wiele innych firm dostarcza rozmaite elementy zestawu rozwiązań do inteligentnego zarządzania obciążeniami, jedynie WorkloadIQ firmy Novell obejmuje produkty i usługi dla każdej z czterech kluczowych faz inteligentnego zarządzania obciążeniami – tworzenia, zabezpieczania, zarządzania i pomiarów. Każdy z tych produktów rozwiązuje konkretne problemy informatyczne, jednak dopiero szersza wizja WorkloadIQ daje klientom pewność, że dokonują wyboru rozwiązań, które będą rozwijać się wraz z ich firmą.

Tworzenie obciążeń:
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 to najwyższej klasy system operacyjny, dysponujący ponad 5000 certyfikowanymi aplikacjami, co jest liczbą ponad dwukrotnie większą, niż w przypadku innych dystrybucji Linuksa. W ubiegłym roku Novell rozszerzył swą strategię wirtualizacji, gwarantującą bezproblemową pracę systemu w środowiskach hipernadzorców firm Citrix, Microsoft i VMware, zapewniając klientom maksimum elastyczności, wydajności i możliwości wyboru.
- SUSE Appliance Toolkit i SUSE Gallery to zestaw rozwiązań zapewniający niezależnym dostawcom oprogramowania i użytkownikom końcowym możliwość najszybszego i najłatwiejszego tworzenia, testowania, oferowania i wdrażania wirtualnych urządzeń programowych i innych obciążeń. Nagradzane rozwiązanie SUSE Studio może się poszczycić ponad 82 tys. zarejestrowanych użytkowników, niemal 450 tys. stworzonych wirtualnych urządzeń i ponad 3 mln pobranych. SUSE Gallery to miejsce umożliwiające użytkownikom bezpłatne promowanie i udostępnianie stworzonych przez nich wirtualnych urządzeń oraz dostęp do wielkiej różnorodności urządzeń działających w środowiskach fizycznych, wirtualnych i cloud.

Zabezpieczanie obciążeń:
- Identity Manager 4 to unikalna rodzina rozwiązań, zapewniająca bezpieczne zarządzanie obciążeniami i dostępem w środowiskach fizycznych, wirtualnych i cloud. To pierwsze w branży rozwiązanie gwarantujące spójność polityk tożsamości, bezpieczeństwa i zgodności z wymogami przepisów dla całego ekosystemu informatycznego firmy, w szczególności zapewniające taki sam poziom zaufania w środowiskach typu cloud, co w centrum danych.
- Sentinel Log Manager Appliance to pierwsze w branży rozwiązanie do zarządzania rejestrami zdarzeń dostępne w postaci wirtualnego urządzenia. Sentinel Log Manager, stworzony za pomocą SUSE Studio, opracowanego przez Novella internetowego rozwiązania do tworzenia urządzeń programowych, ułatwia gromadzenie i zarządzanie informacjami o zdarzeniach zachodzących w infrastrukturze informatycznej, zmniejszając ryzyko i koszty zapewniania zgodności z wymogami przepisów.
- Novell Cloud Security Service umożliwia dostawcom rozwiązań typu cloud oferowanie użytkownikom korporacyjnym zindywidualizowanych rozwiązań bezpieczeństwa. Dzięki NCSS, przedsiębiorstwa mogą precyzyjnie definiować polityki bezpieczeństwa dla dostawców.

Pomiary obciążeń:
- Novell Operations Center to przygotowywana do udostępnienia w tym roku nowa generacja rozwiązania Business Service Management. Novell Operations Center zapewni klientom pełny obraz usług informatycznych, niezbędny do zagwarantowania wymaganych poziomów jakości usług.

Zarządzanie obciążeniami:
- Novell Cloud Manager to przygotowywane do udostępnienia w tym roku rozwiązanie umożliwiające firmom tworzenie prywatnych środowisk typu cloud w oparciu o istniejącą infrastrukturę informatyczną, bez względu na rodzaj sprzętu, hipernadzorców czy wykorzystywanych obecnie systemów operacyjnych.
- PlateSpin Migrate, PlateSpin Protect i PlateSpin Forge współpracują zarówno z systemami Linux, jak i Windows, co czyni z nich pierwsze rozwiązania do zarządzania wirtualizacją, umożliwiające migracje obciążeń między dowolnymi środowiskami – z fizycznego do wirtualnego, z wirtualnego do fizycznego i z fizycznego do fizycznego – bez względu na platformę systemową.
- Urządzenie wirtualne ZENworks Configuration Management to jedno z pierwszych w branży rozwiązań plug-and-play łączących możliwości zarządzania komputerami osobistymi, zasobami i aktualizacjami. Urządzenie wirtualne ZENworks Configuration Management, stworzone za pomocą SUSE Studio i SUSE Appliance Toolkit, upraszcza proces instalacji i pozwala zmniejszyć koszty pomocy technicznej i konserwacji związane z zarządzaniem punktami końcowymi.
- ZENworks 11 to przygotowywane do udostępnienia w tym roku rozwiązanie łączące możliwości zarządzania komputerami osobistymi, zasobami, aktualizacjami oraz bezpieczeństwem punktów końcowych z poziomu jednej konsoli. W połączeniu z innowacjami w dziedzinie wykrywania lokalizacji i zarządzania zasilaniem, ZENworks 11 pozwala bez problemu zarządzać i zabezpieczać punty końcowe w środowiskach fizycznych, wirtualnych i cloud, zapewniając przy tym użytkownikom niezbędne im środowisko pracy i uprawnienia, adekwatne do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń.

WorkloadIQ obejmuje także wiele innych produktów i usług. Więcej informacji na temat WorkloadIQ można znaleźć pod adresem www.novell.com/workloadiq.

Źródło: Novell
Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja