Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
ebook Altaro - The Backup Bible Complete Edition

[Raport VMware] Tylko 10% firm w Polsce ufa pracownikom i cyberzabezpieczeniom
[Raport VMware] Tylko 10% firm w Polsce ufa pracownikom i cyberzabezpieczeniom

Z raportu przeprowadzonego przez Forbes Insights na zlecenie VMware wynika, że europejski biznes musi jeszcze wiele zrobić, by sprawnie walczyć z zagrożeniami w cyfrowych czasach. Aż 75 proc. organizacji  nie wierzy w skuteczność swoich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT, a tylko niecałe 18 proc. przedsiębiorc...

Czytaj więcej...

Azure IaaS - przewodnik administratora
Azure IaaS - przewodnik administratora

Wielu administratorów systemu przez całą swoją karierę pracowało z infrastrukturą lokalną, więc przejście do środowiska cloud może przysporzyć im wielu problemów. Jednak przejście na platformę Azure wcale nie musi być trudne. Altaro udostępnia bezpłatny eBook, autorstwa Paula Schnakenberga, doświadczonego...

Czytaj więcej...

Dzięki AI sieć staje się mądrzejsza, prostsza oraz bezpieczniejsza
Dzięki AI sieć staje się mądrzejsza, prostsza oraz bezpieczniejsza

Cisco ogłosiło innowacje w oprogramowaniu, zaprojektowane w celu ułatwienia zarządzania i zabezpieczania sieci. Ponieważ obecnie firmy w coraz większym stopniu inwestują w technologie cyfrowe, zespoły IT muszą podołać rosnącej liczbie zadań. Aby odciążyć specjalistów IT i umożliwić im skupienie się na wdrażaniu ...

Czytaj więcej...

Maksymalizacja dostępności danych za pomocą środowisk wielochmurowych
Maksymalizacja dostępności danych za pomocą środowisk wielochmurowych

Sposoby wykorzystywania chmury do zarządzania danymi i maksymalizacji ich wartości w firmach nieustannie się rozwijają. Zapewne minęły już lata, gdy wdrażanie rozwiązań opartych na chmurze wydawało się być pierwszym krokiem w nowy wspaniały świat. Jednak wraz z każdym nowym modelem używania chmury pojawiają się nowe za...

Czytaj więcej...

Veeam Cloud Data Management Report
Veeam Cloud Data Management Report

Jak wynika z raportu "Veeam Cloud Data Management Report", dotyczącego zarządzania danymi w chmurze, 73 proc. firm nie zaspokaja potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych. Wiele przedsiębiorstw chce zacząć korzystać z narzędzi do zarządzania danymi w chmurze, aby lepiej spełnia...

Czytaj więcej...

Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna
Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna

Europejskie firmy chętnie wybierają rozwiązania chmurowe do swoich systemów IT. Przodują w tym Włosi i Brytyjczycy. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy nadal deklarują brak zaufania do tego typu rozwiązań, choć cloud computing może przynieść im znaczące korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fortinet i HashiCorp umożliwiają integrację FortiManager oraz Terraform

Cloud SecurityFortinet, globalny lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, zapewnił możliwość integracji rozwiązania Fortinet FortiManager z HashiCorp Terraform. Połączenie tych środowisk gwarantuje uproszczenie i zautomatyzowanie operacji projektowania oraz wdrażania własnej infrastruktury z zastosowaniem usług wielochmurowych i hybrydowych, wykorzystujących platformę Fortinet Security Fabric.

Automatyzacja zabezpieczeń w złożonych środowiskach chmurowych
Ponad 90 procent przedsiębiorstw korzysta ze środowisk wielochmurowych i hybrydowych. To powoduje, że zespoły operacyjne ds. chmur i sieci mogą być przytłoczone ilością działań związanych z zarządzaniem infrastrukturą i wdrożeniami w różnych środowiskach chmurowych, z których korzystają. Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniami dotyczącymi połączenia aplikacji i danych znajdujących się w różnych chmurach, centrach danych i oddziałach, często kosztem pogorszenia bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej. Jednocześnie błędne ustawienia konfiguracyjne są najważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, które dotyka szczególnie wdrożeń zrealizowanych w środowiskach chmurowych, co w dużej mierze wynika z faktu, że proces ten prowadzony jest ręcznie.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące środowiska hybrydowe i wielochmurowe, aby działać szybciej i sprawniej, szukają możliwości zautomatyzowania i skalowania cyklu życia działań w metodologii DevOps poprzez wykorzystanie infrastruktury jako kodu (Infrastructure as Code, IaC) w celu dostarczania potrzebnej infrastruktury chmurowej na żądanie, konfigurowania jej i ewentualnie usuwania.

Integracja Terraform z Fortinet Security Fabric
Zapewniona przez Fortinet integracja z platformą Terraform daje klientom więcej sposobów na efektywne wdrażanie zabezpieczeń, zarządzanie nimi i automatyzację w nawet najbardziej złożonych środowiskach wielochmurowych.

Oto najważniejsze zagadnienia związane z procesem integracji:
● Najnowszy zestaw narzędzi (provider) integrujący środowiska FortiManager i Terraform obsługuje systemy FortiOS w wersjach 6.0, 6.2, 6.4 i 7.0. Dzięki temu zespoły DevOps mogą swobodnie i łatwo wdrażać platformę Fortinet Security Fabric oraz korzystać z niej w swojej infrastrukturze IaC obsługiwanej przez Terraform w dowolnej chmurze.
● Przedsiębiorstwa mogą korzystać z najnowszej wersji systemu FortiOS obsługiwanej przez Terraform, z zastosowaniem uniwersalnych ustawień konfiguracyjnych, kompatybilnych z wersjami FortiOS od 6.0 do 7.0. To znacznie zmniejsza złożoność operacyjną i przyspiesza wdrażanie zapór sieciowych nowej generacji FortiGate VM. Zestaw narzędzi integrujący środowiska FortiOS i Terraform zawiera 38 kategorii, 587 zasobów, 226 źródeł danych, 378 modułów samosprawdzających i 822 pliki pomocy. Został zainstalowane już ponad 56 tys. razy.
● Dzięki możliwości szerokiej integracji z platformą Terraform, Fortinet Security Fabric zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność we wprowadzaniu dowolnych cyfrowych innowacji z wykorzystaniem różnych środowisk chmurowych, ze scentralizowanym zarządzaniem i pełną widzialnością. W ramach platformy Adaptive Cloud Security firmy mogą w swobodny sposób integrować zabezpieczenia firmy Fortinet w dowolnym środowisku chmurowym, obejmującym sieci, aplikacje i platformy systemowe, co pomaga klientom zabezpieczyć dowolną aplikację w dowolnej chmurze.

HashiCorp rozszerza zakres integracji dostępnych poprzez ekosystem Open Fabric Ecosystem
HashiCorp jest kluczowym partnerem sojuszu technologicznego Fortinet Fabric-Ready w ramach szybko rozwijającego się ekosystemu Open Fabric Ecosystem. Z ponad 400 rodzajami dostępnych integracji, Open Fabric Ecosystem rozszerza zakres platformy Security Fabric poza własne produkty, oferowane przez Fortinet. Dzięki temu zapewnia bardziej holistyczny widok infrastruktury IT, co przekłada się na wyższy poziom zwrotu z inwestycji (ROI) i kompleksową ochronę infrastruktury klientów przeciwko różnorodnym rodzajom cyberataków.

"Firmy Fortinet i HashiCorp, dzięki zapewnieniu integracji pomiędzy rozwiązaniami FortiManager i Terraform, umożliwiają przedsiębiorstwom zautomatyzowanie wdrażania zabezpieczeń, wyeliminowanie błędów spowodowanych nieprawidłowymi ustawieniami konfiguracyjnymi oraz uproszczenie procesu wdrażania i zarządzania zmianami w politykach bezpieczeństwa. Integracja ta daje firmom większą pewność przy wdrażaniu nowych aplikacji, a jednocześnie zmniejsza złożoność obsługującej je infrastruktury" - mówi John Maddison, EVP of Products and CMO, Fortinet.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości integracji rozwiązań Fortinetu z platformą Terraform. Nowe narzędzia integrujące środowiska Terraform oraz FortiManager i FortiOS umożliwiają operatorom dostarczanie i zarządzanie zasobami Fortinet w celu lepszego administrowania ich infrastrukturą wielochmurową, a przez to minimalizowanie marnotrawienia zasobów chmurowych i poprawienie bezpieczeństwa" - Burzin Patel, Vice President Global Alliances, HashiCorp.

Dzięki zapewnionej możliwości integracji rozwiązań firm Fortinet i HashiCorp, dostępna jest niezawodna i głęboka automatyzacja zabezpieczeń dla realizowanych zgodnie z metodyką DevOps wdrożeń środowisk wielochmurowych i hybrydowych, bazujących na Fortinet Security Fabric. Fortinet zapewnia najszersze natywne zabezpieczenia, które można zintegrować z głównymi platformami chmurowymi, jak Azure, Google Cloud i AWS. Dzięki integracji z Terraform klientom umożliwiono dalszą bezpieczną automatyzację, orkiestrację i uproszczenie operacji pomiędzy wszystkimi głównymi publicznymi platformami chmurowymi, brzegiem sieci i centrami danych.

Źródło: Fortinet